Politikere, sykehus og eldreomsorg

Steinar Berge.

Steinar Berge.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerMellvin Steinsvoll, styreleder i Pensjonistforbundet Møre og Romsdal, hadde et godt innlegg i avisene med tittelen: «Kommune-Norge klarer ikke utfordringene i eldreomsorgen». Han peker på at antall eldre over 80 år vil øke med ca. 50 % fram mot 2040. Det vil øke mer med den store innvandringen de siste 20 år.

Steinsvoll peker på fire forhold: 1. Sterkt økende antall eldre. 2. Manglende eldreplaner som tar situasjonen på alvor. 3. Liten vilje til å prioritere kjente framtidige behov. 4. En kommuneøkonomi som ikke står i forhold til behovene. Han har rett, men undervurderer punkt 1, noe jeg kommer tilbake på. Men han sier: «Å lete etter grunner har kanskje ikke så mye for seg». Det er feil.

Årsakene er viktige, og de finner vi hos politikerne. Steinsvoll har vært en framstående arbeiderpartipolitiker, så la oss begynne der. Jeg holder ikke Høyre og KrF skyldfri, men Ap har tross alt hatt regjeringen i 24 år av de 38 årene siden 1980. Alle partiene har vært klar over eldrebølgen. Statistisk sentralbyrå (SSB) har varslet om den. Den har vært framstilt som en tsunami som vil ramme landet på grunn av de høye fødselstallene i årene etter 2. Verdenskrig. Steinsvoll tar alvorlig feil når han daterer eldrebølgens opprinnelse fra 1930-årene. Da ville eldrebølgen ha skylt innover oss allerede. Fødselstallene var i Norge så lave i «de harde 30-årene» og krigsårene at demografer studerte årsakene. Nei, den kommer om noen år når etterkrigsbarna blir 80 år, altså i 2025. Man ikke glemme å legge til de aldrende innvandrerne om 10-20 år. Dette har politikerne i alle parti visst om. Hva har de gjort?

Jo, de har lagt ned lokalsykehus etter lokalsykehus i år etter år. I alt 18 og Kristiansund sykehus blir nedleggelse nr. 19. Siste stortingsvalg ble nedleggelse av sykehusene i Odda, Farsund, Narvik og Lofoten stanset. Men det var vel midlertidig «valgflesk». Blir tapet av sengekapasitet kompensert? Nei, var det likt seg. Av økonomiske årsaker er det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal planlagt med færre senger til «erstatning» for skrotingen av de to lokalsykehusene i Molde og Kristiansund. Her har Mellvin Steinsvoll et ansvar, som var den politikeren som ropte høyest på et fellessykehus.

Alle vet at eldre mennesker trenger sykehusbehandling mer enn yngre. Alle som har ligget i sykehus vet at gjennomsnittsalderen der er høy, også de som der besøker sine pårørende eller venner. Er politikerne de eneste som ikke vet dette? At aldrende mennesker på grunn av alder og nedslitte kroppsfunksjoner får sykdommer som trenger sykehusbehandling mer enn yngre? Da må jeg kort opplyse dem: Eldre får blodåresykdommer, hjerteinfarkt, hjerneblødninger, lungesykdommer, diabetes, lårhalsbrudd, forskjellige former for kreft o.s.v. Jeg kan ikke her gå gjennom alt.

Hva har Ap gjort? Stoltenberg 1 regjeringen innførte «Sykehusreformen» eller «Helseforetaksreformen». De påsto at Norge var det dyreste landet å drive sykehus i verden etter USA. Det er tøv. Man må bruke sammenlignbare størrelser. Hvis det korrigeres for forskjeller i budsjettering og pris/lønnsnivå, ligger Norges utgifter til sykehus i midten av OECD-landene. (35 land, de fleste europeiske, samt USA, Canada, Australia, New Zealand, Sør Korea, Mexico og Chile). Faktisk undrer mange OECD-land seg over at Norge befinner seg så lavt med vårt lønns- og prisnivå. De som førte an dette var Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Tore Tønne, alle økonomer. Sykehusene her skulle drives etter økonomiske prinsipper i «New public management». De glemte at sykehusene er en sentral del av det velferdssamfunnet Arbeiderpartiet har en stor del av æren for å bygge opp. Sykehusene her er velferd, ikke forretningsforetak.

Neste Ap-regjering kom med en ny «reform», nemlig Samhandlingsreformen. Daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen skrev i innledningen til Stortingsmelding 47 at Norge er av de landene som bruker mest helsekroner per person. Det er feil korrigert for Norges pris og lønnsnivå. Samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012. Hva har den ført til? Igjen må jeg gi Steinsvoll rett. Han sier: «Når det gjelder økonomien er det ingen ting som tilsier at det blir billigere for den norske pengesekken; det som skjer er at en flytter kostnader fra en del av den norske statskasse til en annen.» Pasienter som er «ferdigbehandlet» på sykehus skal umiddelbart overføres til kommunehelsetjenesten. Det blir en bot på over kr 4000,- per døgn per pasient hvis ikke. Kommunene har verken kapasitet, kompetanse eller økonomi til dette. Hvor mange spesialister og sykepleiere i alderssykdommer har Kommune-Norge? Nesten ingen. «Samhandlingsreformen» ble fra statens side finansiert med kun litt mer enn det vil koste å bygge et utilstrekkelig stort fellessykehus for Nordmøre og Romsdal. Ikke engang datasystemet fungerer slik at kommunehelsetjenesten får epikrise med informasjon om hva som er gjort og hvilken oppfølging pasienten trenger. Molde vant fram med klage på galskapen. Hver femte pasient som ble skrevet ut til kommunehelsetjenesten i fjor ble lagt inn igjen på sykehus som øyeblikkelig hjelp i løpet av 30 dager! Sykehusene skrev ut 108.000 pasienter til oppfølging i hjemkommunene. Over halvparten var over 80 år. Ni av ti som hadde behov for oppfølging hadde mer enn én sykdom. (Riksrevisjonens rapport i fjor). Hva er resultatet av «Samhandlingsreformen»? Et nytt begrep oppsto: «;Svingdørspasienter».

Om Arbeiderpartiets reformer og eldre, kan til slutt nevnes Pensjonsreformen. Den kom i 2006 (St, melding 5). Den gikk ut på at alderspensjonen måtte justeres ned fordi mange «lever for lenge», kalt «levealdersjustering». Den ble ogdå «G-regulert»;. Det gikk ut på at pensjonen ble regulert ned ÅRLIG med 0,75 % lavere enn lønns- og prisoppgjøret. Sannelig må jeg si at Arbeiderpartiet står på for de eldre, Mellvin Steinsvoll!

Huskes eldremilliarden i 1990? Den ble kjempet fram, og i spissen sto to, John Alvheim (Frp), og Per Hovda. Den ble vedtatt, men mindre enn halvparten gikk til eldreomsorg. Mesteparten gikk til dekning av kommunale underskudd, kultur, bredbåndutvikling og asfaltering. Da sa Per Hovda på sitt malmtunge nynorsk: «Herre, tilgje dei ikkje, dei veit kva dei gjer!» Jeg vil gjøre Per Hovdas ord til mine, med en forandring, på grunn av erfar «Me too»-skandalene i alle politiske partier: Herre, tilgi politikerne ikke, de har ikke dømmekraft! Vi nå har fått egen eldrestatsråd. Det var på tide. Vi må håpe den nye ministeren Åse Michaelsen (Frp) klarer å få Stortinget til å begripe problemene og løse dem. Floskelen «vi har en utfordring» er utslitt. Vi har et problem som MÅ løses!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags