Ap vil bygge fellessykehus – men til hvilken pris?

Ingrid Uthaug, Averøy.

Ingrid Uthaug, Averøy.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Eidsvik planla et fellessykehus hvor arealet var, på grunn av noen avrundinger, større enn dagens to til sammen. Dette var også uten barneavdeling (Ålesund har ny barneavdeling som ble bygd større enn dagens drift tilsier). Dette var kostnadsberegnet til 5,6 milliarder.

Else-May Botten (Ap) skriver i Romsdals Budstikke 11. august at «For oss har det vært en forutsetning fra starten å kunne opprettholde totalen i de funksjonene Nordmøre og Romsdal har til sammen.»

Etter videre analyse viste det seg at helseforetaket har økonomisk bæreevne for en investering på 4,3 milliarder. Sykehuset måtte da tilpasses dette. Under dette arbeidet fant de ut at nytt sykehus kunne bygges til 4,1 milliard. De 200 millionene i differanse ble da av helseforetaket omfordelt til opprustning av avdelinger på andre sykehus i foretaket/regionen (fortsatt uklart hvor de er tiltenkt brukt), for å kunne ta imot endret pasientstrøm som følge av nytt sykehus og ny organisering av spesialisthelsetjenesten i hele regionen. Helseforetaket har nå sendt lånesøknad på 4,9 milliarder til departementet. Dette er høyere enn hva helseforetaket selv har beregnet de har råd til.

Botten skriver videre: «Men, det gjenstår å se hvilke rammer regjeringen legger inn for sykehusene generelt og til fellessykehuset vårt spesielt. Blir budsjettet for svakt, går det utover innholdet i sykehuset.» Når man går fra en investeringskostnad på 5,6 milliarder til å kostnadsberegne det til 4,1 milliarder, burde det være et varsko om at dette også påvirker innholdet i sykehuset!

I denne saken har Botten og Arbeiderpartiet et dilemma. Investeringskostnaden er kjent og i den ligger det en betydelig reduksjon i forhold til å kunne opprettholde dagens tilbud i et nytt sykehusbygg. En investering på 5,6 milliarder vil måtte medføre at staten gir en større andel tilskudd eller setter HMR i en enda verre økonomisk situasjon enn de allerede er i. Hva vil Botten og Ap foreta seg når saken kommer opp i Stortinget?

I konseptfaserapporten (som for øvrig ikke tilfredsstiller de krav HOD har satt – innhold og organisering burde vært inkludert) skrives det at et SNR med investeringskostnad på 4,1 milliard vil kunne gi en effektiviseringsgevinst på cirka 100 millioner årlig i forhold til å beholde dagens to sykehus (0-alternativet). Dette forutsetter at nytt bygg ikke blir dyrere enn 4,1 milliard (ifølge HMR er det 50 prosent sannsynlig at dette holder), at renten holder seg noenlunde stabil og at man oppnår 10 prosent effektivisering. Økte kostnader på fellessykehuset på Hjelset vil også påvirke sykehusene i Volda og Ålesund.

Til sammenligning kan vi i idefaserapporten lese at 0-alternativet vil medføre en investeringskostnad på 3,3 milliarder, hvor størsteparten naturlig nok går til renovering av Molde sykehus da Kristiansund sykehus er i god bygningsmessig stand. 0-alternativet vil også medføre at alle funksjoner forblir i Nordmøre og Romsdal – inkludert barneavdelingen.

Man kan spørre seg om hvorfor det haster så mye med å få satt spaden i jorda?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken