Gå til sidens hovedinnhold

Atlanten, kunstisbanen og Folkeparken

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rådmannen i Kristiansund har foreslått å legge kunstgress på den kunstfrosne skøytebanen ved Atlanten stadion. Banen driftes fra et fjernvarmeanlegg som også leverer vannbåren varme til to skoler, Atlanten videregående skole og Atlanten ungdomsskole i tillegg til Atlanterhavsbadet.

Rådmannen ønsker å stoppe driften av kommunens største fjernvarmeanlegg og legge en fotballbane med kunstgress oppe på kjølerørene. Dermed mister man også muligheten til å benytte vannbåren varme fra fjernvarmeanlegget som undervarme til kunstgressbanen, og står igjen med en kunstgressbane som bare kan benyttes når det er snø og frostfritt på banen. Dessuten mister både skolene og Atlanterhavsbadet tilførselen av vannbåren varme fra den grønne energikilden.

Hvis fjernvarmeanlegget holdes i gang og kunstgresset legges for eksempel på Enga-banen kan denne banen få tilført undervarme fra fjernvarmeanlegget. Det samme gjelder også for gressmatta på Atlanten stadion.  Dette vil forlenge den årlige brukstiden for begge anleggene betraktelig.

Siden 2010 har Neas hatt ansvaret for driften av fjernvarmeanlegget på isbanen. Neas søkte og fikk konsesjon for levering av all fjernvarme i Kristiansund kommune. Neas har gjort svært lite med hensyn til utbygging av fjernvarme i den tiden de har sittet med denne konsesjonsrettigheten. Det virker som Neas ønsker å være en ren strømleverandør - som de alltid har vært.

I dag leveres cirka halvparten av den fjernvarmen som produseres i anlegget til de eksisterende kundene. Overskuddet går opp i lufta som vanndamp. Derfor mener jeg at kommunen sitter på et «kinderegg» her. Ved å gjøre en rimelig investering i form av å bore i grunnen under anlegget og hente opp vann fra grunnen kan kapasiteten til fjernvarmeanlegget dobles, og gjøre det mulig å levere vannbåren varme til et større antall mottakere året rundt. Fullfør koblingen til Nordvesthallen, hvor varmerørene er lagt fram til veggen, men hvor det mangler varmeveksler for å få distribuert varmen inne i selve bygget.

Det samme bør gjøres for kommunens tekniske anlegg på Hagelin. Avstanden fra kunstisbanen er cirka 300-400 meter. Ved en slik utvidelse og medfølgende økning i driftsinntektene fra fjernvarmesalget vil det bli et stort pluss i kunstisbanens regnskap.

Bygges det tak over isbanen vil dagens driftsutgifter reduseres betraktelig. Inntektssiden for en hall gir også helt andre muligheter. Hele driften blir mer forutsigelig og kan planlegges med terminlister for de forskjellige aktivitetene som skal foregå i hallen.

Et annet aspekt ved kunstisbanen, er at dette er et regionanlegg, som er det eneste i sitt slag mellom Bjugn og Stavanger. Kristiansund har en kjempemulighet, akkurat nå, til å få landets fjerde flerbrukshall med en kunstfrossen skøytebane. Men det er nå kommunen må smi mens jernet er varmt. De avsatte midlene på 27 millioner kroner har begrenset levetid. En god del av disse midlene er øremerket til dette anlegget fordi det er et pilotprosjekt og det er mange andre i kø for få tak i disse pengene, hvis ikke Kristiansund kommune kjenner sin besøkelsestid.

Håper derfor at Kristiansunds folkevalgte representanter i bystyremøtet 10. mai 2016 viser at de har forstått hvilken mulighet de har til å få være med på og videreutvikle et av Norges flotteste idretts og aktivitetsområder.

For hva har vi på Atlanten-området? Vi har Atlanterhavsbadet med idrettshallen, Atlanten stadion, Nordvesthallen og Enga-banen og kunstisbanen. Bygges det tak over kunstisbanen og den fylles med mange nye aktiviteter, så har vi en idrettspark som er enestående i Norge. Alt dette ligger innenfor en avstand av noen få hundre meter. Tenk hvilket trekkplaster dette vil bli, ikke bare for Kristiansunds innbyggere, men for hele Møre og Romsdal.

Det er nå toget går.

Kommentarer til denne saken