Satses det på skole og barnehage i kommunen vår?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevUtdanningsforbundet er glad for at Kunnskapsdepartementet nå foreslår, med virkning fra 1. august 2018, samme bemanningsnorm som Øie-utvalget foreslo i 2012:

• minst èn ansatt per tre barn under tre år.

• minst èn ansatt per seks barn over tre år.

Fram til nå har det ikke vært en bestemmelse som regulerer hvor mange barn det kan være per ansatt i barnehagen.

Kristiansund kommune valgte å redusere grunnbemanningen i de kommunale barnehagene fra 3 ansatte per 18 barn til 2,9 ansatte per 18 barn for barn over seks år, som konsekvens av innsparing for budsjettperioden 2016.

Lavere grunnbemanning, i kombinasjon med for få midler til å sette inn vikar ved blant annet sykdom, møtevirksomhet og ferier, går ut over kvaliteten barna våre får i barnehagen. Våre medlemmer sier at dagens situasjon gjør det svært vanskelig å oppfylle krav fra lov, rammeplaner og kommunale planer. Det blir i større grad tilsyn fremfor pedagogisk arbeid.

Pedagognorm: Flere barnehagelærere gir høyere kvalitet i barnehagen, og derav barna våre en god start på sin utdanning.

Flere regjeringer har konstatert at de ansatte og deres kompetanse er den viktigste faktoren for å sikre god kvalitet, og Utdanningsforbundet er glad for at flere parti programfester behovet for at minst halvparten av de som jobber i barnehagen må ha barnehagelærerutdanning.

Kunnskapsdepartementet foreslår en pedagognorm, eller barnehagenorm der hver barnehagelærer kan ha ansvar for

• inntil sju barn under tre år

• inntil fjorten barn over tre år.

Utdanningsforbundet jobber for at 50 prosent av grunnbemanningen i barnehagen skal være pedagoger, men setter pris på at regjeringen styrker barnehagenormen opp til en et nivå der 43 prosent av grunnbemanningen i barnehagen er pedagoger.

En UNICEF-rapport viser at Norge er det eneste av 25 undersøkte OECD-land som verken har 50 prosent barnehagelærere eller 80 prosent ansatte med barnefaglig bakgrunn. Barnehagen er i dag den eneste norske utdanningsinstitusjonen der bare en tredjedel av de ansatte er lærere.

Utdanningsforbundet er glad for at Kunnskapsdepartementet nå foreslår en sentral bestemt bemanningsnorm og barnehagelærernorm, og ber Kristiansund kommune legge dette til grunn for budsjett 2018.

Lærertetthet:

Kristiansund kommune kuttet i budsjettet for skolene i Kristiansund, som konsekvens av innsparingen for budsjettperioden 2016. Budsjettkuttene medførte en reduksjon av lærerstillinger i skolene. Dette var en nedprioritering av opplæringstilbudet for barn og unge i kommunen vår.

Utdanningsforbundet ble likevel glad for at kommunen, i bystyrevedtak 29.11.2016, bevilget midler til å videreføre de 10 statlige lærerstillingene på våre tre ungdomsskoler ut skoleåret 18/19. Ved sist framlagte budsjettforslag, reduserer likevel Kristiansund kommune bevilgningene til de 10 lærerstillingene. Utdanningsforbundet er sterkt bekymret for utviklingen, og for tilbudet til våre barn.

Utdanningsforbundet mener at alle elever har rett til likeverdig opplæring, og da må alle skoler være sikret forsvarlig minstenivå av læreressurser som står i forhold til elevtall. Vi mener derfor at nasjonal minstenorm for lærertetthet må gjelde på skolenivå. Med lærertetthet menes forholdet mellom gjennomsnittlig antall elevtimer og lærertimer til ordinær undervisning, og vi mener at den skal være:

• maksimalt 15 elevtimer per lærertime på 1.-4. trinn

• maksimalt 20 elevtimer per lærertime på 5.-10. trinn

Når hver tredje lærer melder om at de har for store klasser til at de kan følge opp hver elev og gi god nok tilpasset opplæring, er det mange elever som ikke får den tette oppfølgingen de trenger og fortjener. Store klasser kan også gjøre det vanskelig for elevene å føle sosial tilhørighet i skolehverdagen, Jmfr. Opplæringsloven § 9a.

I en fersk undersøkelse i regi av Respons Analyse, mener 6 av 10 rektorer at økt lærertetthet vil øke læringsutbytte hos faglig svake elever, og 89 prosent av norske foreldre mener det er viktig for læringsutbytte at elevene ikke går i for store klasser.

Tall hentet fra Utdanningsforbundet viser at lærertettheten for skolene i Kristiansund kommune varierer fra mellom 22,5 elev per lærer til 16,8 elev per lærer for ungdomsskolene, og mellom 19,7 elev per lærer til 14,6 elev per lærer for barneskolene.

Utdanningsforbundet er sterkt bekymret for utviklingen i skoler og barnehager, og for retten til likeverdig opplæring for våre barn og unge.

Kommunene har hatt høye ambisjoner for skoler og barnehager, og har hatt fokus på å redusere spesialundervisning mot større grad av tilpasset opplæring. Kristiansund kommune må gjøre et valg, og sende signal om at de ønsker å satse på utdanningen av våre barn. Dette må vises i kommunens budsjett.

Hege Henden

Lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Kristiansund

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags