Offentlig opprop fra skoleorganisasjonene

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerSkoleorganisasjonene i Møre og Romsdal ser med misnøye på fylkets økonomiske situasjon. Vi stiller oss kritiske til de foreslåtte kuttene i utdanningssektoren, og ser på disse som en rasering av den videregående skolen.

Møre og Romsdal driver skolen svært effektivt. Pris per elev er lav sammenliknet med andre fylker, og det er høy grad av både gjennomføring og trivsel. Vi mener derimot at effektiviteten har nådd sitt bristepunkt og at ved videre kutt vil følgene bli store. Vi uttrykker derfor vår bekymring rundt følgende punkt:

1. Ikke-lovpålagte tjenester. Dersom Møre og Romsdal må skvise sine midler for å holde de lovpålagte tjenestene, vil de tjenestene som ikke er lovpålagte mulig bli nedprioritert. Dette kan blant annet føre til en svakere elevtjeneste, høyere klassetall og et svakere tilbud for tilrettelagt opplæring. Møre og Romsdal har hatt gode resultat på dette tidligere, og vi er redd for at dette kan føre til lavere grader av trivsel, elevmedvirkning og gjennomføring.

2. Skoler med akutte investeringsbehov. Flere skoler i Møre og Romsdal har et stort behov for investering og rehabilitering. Elevene har gjentatte ganger uttrykt sin misnøye med det fysiske læringsmiljøet, og dette har vært en gjenganger i skolenes elevråd. Dette inkluderer skoler som Ørsta VGS, Borgund VGS, Ålesund VGS, Gjermundnes VGS og Fræna VGS. Gjennom fagfornyelsen 2020 vil behovet for nye investeringer være nødvendig for å sikre at læringsmiljøet.

3. Økt press på sentrale skoler. Dersom distriktsskolene nedprioriteres, kan dette føre til et høyere press på de sentrale skolene vi har i fylket. Om man får et slikt økt press, vil vi slite med kapasiteten på disse skolene. Dette kan føre til at elever må reise enda lengre for å finne en studieplass innen deres ønskede studieretning, og må tidligere flytte hjemmefra. Dette kan bli utfordrende for elevene, og kan føre til en lavere grad av gjennomføring.

4. Vår samlede vurdering. Kuttene som er foreslått av fylkesrådmannen, vil bli en stor påkjenning for den videregående opplæringen i fylket vårt. Vi bekymrer oss for konsekvensene dette vil medføre, og oppfordrer våre politikere til å finne penger til skole fra andre poster i budsjettet. Vi håper at Fylkestinget velger å høre på en samlet skolefront av elever, lærlinger, lærere og andre skoleansatte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags