Fjern maskinskatten

Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund og 
Knut E Sunde, direktør i Norsk Industri.

Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund og Knut E Sunde, direktør i Norsk Industri.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevNorge har så langt i liten grad lykkes med å kompensere for fallende inntekter og aktivitet i petroleumssektoren med økt aktivitet i annet norsk næringsliv. Underskuddet i handelsbalansen for Fastlands-Norge er på over 200 milliarder kroner, og stiger år for år.

Industriarbeidsplasser som krever store kapitalinvesteringer gir høy avkastning per årsverk og er egnet til å forsvare et høyt norsk lønns- og velferdsnivå. Slike investeringer skaper også betydelige industrielle og kunnskapsmessige ringvirkninger. Det er derfor et paradoks at vi gjennom eiendomsskatten har en skattlegging av maskiner som gjør investeringer i denne typen arbeidsplasser vesentlig dyrere.

Et sagbruk som investerer i nye maskiner for å gjøre produksjonen mer produktiv og sikre at virksomhet ikke flyttes Sverige, kan oppleve å få flere millioner kroner i skatteskjerping per år. Nye aktører opplever at kommunene ikke kan svare hva skatten blir, men at rettsapparatet må sette verdien etter klage.

Skogeiersamvirket jobber for få etablert fremtidens grønne bioraffinerier i Norge og har dialog med norske og utenlandske investorer. Enkelte av prosjektene det jobbes med vil kunne få opp mot 500 000 kroner i året i skatt per arbeidsplass.

Praktiske utfordringer knyttet til taksering, og store og tilfeldige utslag mellom kommuner medfører dessuten høyt konfliktnivå. Mange saker ender i rettsvesenet. Et bredt flertall på Stortinget etterlyste derfor endringer i eiendomsskatten på verker og bruk under behandlingen av Industrimeldingen. 

Norges Skogeierforbund og Norsk Industri håper regjeringen i forslaget til statsbudsjett 12. oktober fremmer forslag om å avvikle maskinskatten og at det vil være grunnlag for å diskutere seg frem til en bred enighet i Stortinget i løpet av høsten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags