Styrker konkurransekraften for sjøtransport og havner

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSjøtransporten er den viktigste aktøren når det gjelder godstrafikk av store volum over lange avstander. Sjøtransporten dominerer utenrikstransport av gods med en andel på 80 prosent. Når det gjelder frakt av gods innenlands står sjøtransporten for om lag 50 prosent av denne.

Frp og regjeringen ønsker å styrke sjøfartens konkurranseevne når det gjelder godstransporten og dette følges opp i statsbudsjettet for 2019. Derfor har vi etablert en egen tilskuddsordningene for godsoverføring til sjøtransport. Skal sjøtransporten styrke seg er vi avhengig av effektive og kundetilpassede havnetjenester. Derfor er det også etablert en egen tilskuddsordning for havnesamarbeid.

Utbedring av farleder og reduksjon i losberedskapsavgiften er en annen viktig del av satsingen på å gjøre sjøtransporten mer konkurransedyktig. Dersom mer av godstransporten går på sjø så frigjør dette kapasitet på veiene til persontransport og bedrer sikkerheten.

For Frp og regjeringen er det viktig å redusere vedlikeholdsetterslepet i samferdselssektoren. Vi har redusert deler av vedlikeholdsetterslepet hvert år siden vi kom i regjering. Vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger er redusert og vi fortsetter nedbyggingen av dette vedlikeholdsetterslepet i 2019.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags