Brannfellen Stad skipstunnel

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevIdeen om en tunnel for skip har i høst fått flere kraftige skudd for baugen. Først ved KS2-rapporten som ytterligere svekker den allerede negative samfunnsøkonomien i prosjektet. Sist nå er det Hurtigruten som flagger at de av en rekke årsaker ikke kommer til å bruke tunnelen. Hensynet til brannsikkerhet er en av dem. Videre sier Hurtigruten sine folk at strekningen Stad normalt ikke er noe problem å passere.

NMF har siden to år tilbake sett nærmere på underlaget for prosjektet som konkurrerer om politikernes gunst med andre viktige prosjekt innen samferdsel. Rapportene Kystverket fikk utarbeidet for tunnelen baserer seg på at det ikke skal brenne i tunnelen. Dette er argumentasjonen fra prosjektleder i Kystverket januar 2017. Det er ikke mulig å ta denne typen forbehold i sin argumentasjon. Om brann skulle skje likevel skal det være selvbergingsprinsippet som skal gjelde. Tunnelen har ikke sprinkling. Ved brann i et passasjerfartøy av hurtigrutestørrelse i tunnelen vil en få en hendelse med alvorlige konsekvenser med store tap av menneskeliv og materielle verdier samt miljøskade av uante konsekvenser. En situasjon vi vet brannvesen ikke vil håndtere forsvarlig.

Hendelsesunderlaget for tunnelen er historisk sett statistikk over en 30-årsperiode, 1980-2010. Denne statistikken er ukritisk brukt av tilhengerne opp mot Kystverket for å danne ett grunnlag for argumentasjon for en tunnel.

NMF mener alternativet til tunnel kan være  å styrke beredskapen ved Stad ved å sette inn en ekstra slepebåt for å asssistere seilende som kommer i «havsnød». Dette koster 20-30 millioner i året. NMF har forøvrig gjort rede for vårt syn med tanke på brannsikring via vår høringsuttalelse til Kystverket sitt handlingsprogram for 2018-2029 . En uttalelse vi leverte i januar 2018.

«Stadhavet» har blitt brukt som ferdselsåre i hundrevis av år. Historien taler mot tilhengerne. Vi kan ikke løse det som noen ser på som en sikkerhetsrisiko for seg selv med å bygge en «løsning» som i verste fall skaper en katastrofe.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags