Gå til sidens hovedinnhold

Gjenreisning av sentrumsplana

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med et godt grep om vår sentrumsplan så kan Kristiansund unngå å havne i det uføret at vi en gang må sette i gang byreparasjon for at fremtidens innbyggere og turister skal få oppleve Kristiansund sentrum sitt historiske særpreg.


Vi må sikre gjenreisningsarkitekturen. Det er Venstre sitt klare standpunkt. Det er så langt politisk uenighet om hva slags arkitektur vi skal slippe til og hvordan gjenreisningsarkitekturen skal få gitt sitt uttrykk.

Sentrumsplana har vært under arbeid i lang tid. Det er viktig at det nå gis klare politiske føringer slik at arbeidet kan få ønsket progresjon. Utbyggerne venter på svar. Innbyggerne venter på svar. Innspill er gitt gjennom work-shops og høringer.

Politisk må vi vise tydelig standpunkt. Bevaring av gjenreisningsbyen er nøtten som skal knekkes. Så langt er det stor avstand mellom hva forvaltningsmyndigheter mener og hva vi politikere gir av signaler. Vi som politikere må bestemme oss for noen grunnriss. Venstre vil foreslå at vi definerer soner som gir rom for ulike arkitektoniske uttrykk.

I noen områder kan ny og gammel arkitektur bygges sammen, men med krav om at bygningene kommuniserer med hverandre. Andre soner kan åpne for at hele områder gis et nytt uttrykk slik som i området Nordmørekaia og Devoldholmen, og kvartalene lengre vest i området ved Scandic Hotel. Gjenreisningsarkitekturen sikrer vi ved å definere soner der eksteriør skal beholde sin opprinnelige form, og strengt holde på det.

Kristiansund sentrum sitt særpreg er skapt av en opprinnelig god byplan med arkitektonisk uttrykk gitt ved gjenreisningsarkitekturen som var fornyende da den ble anlagt, og som i dag er en viktig del av historiefortellingen om vår by. Dette er vel dokumentert gjennom artikler og bøker.

Kristiansund er bare en av mange byer og tettsteder med gjenreisningsarkitektur. Samtidig sies det at Kristiansund er den mest særegne gjenreisningsbyen. Det skyldes at vi har relativt mange bygninger bevart. Men kanskje er det andre byer som har sett verdien mer enn hva vi har klart. I en artikkel i riksantikvarens magasin, kan vi under overskriften «Byreparasjon i Steinkjer», lese om arbeidet som gjøres for å gjenreise nettopp gjenreisningsbyen Steinkjer.

Med et godt grep om vår sentrumsplan så kan vi i Kristiansund unngå å havne i det uføret at vi en gang må sette i gang byreparasjon for at fremtidens innbyggere og turister skal få oppleve Kristiansund sentrum sitt historiske særpreg.

Det er ikke alltid lett for oss som bor her å få øye på kvaliteten og estetikken av vår særegne arkitektur. Det er først i møte med euforiske tilreisende vi forstår at dette er vårt særpreg, noe unikt som begeistrer og henfører.

Byplanlegging vil alltid ha som utgangspunkt menneskene og aktiviter det skal være plass for. Videre er det av største betydning for områdene som ligger i nabolaget, hvordan man velger utvikling av sentrum. I planprogrammet for sentrumsplana står det at det må gjøres stedsanalyse som også ser sentrum som en integrert del av havna, og sentrum i samspill med resten av byen.

Byplanlegging må ha noen hovedmål. Sittende flertall i bystyret har i samarbeidsavtalen sagt at vi vil arbeide for å skape levende sentrum, føre en offensiv klima- og miljøpolitikk og øke satsingen på grønn transport i form av kollektiv, gang- og sykkelveier.

Vi skal dernest ta en rekke hensyn som boligpolitikk, handel, transport, sosialpolitikk, kultur, reiseliv og klima. I den konkrete saken om ny plan for sentrumsutviklingen, må våre politiske mål være styrende.

Kommuneplana sin samfunnsdel legger allerede føringer, der FNs bærekraftmål danner utgangspunktet. Vår oppgave nå blir å konkretisere hvordan de kan oppfylles i noe så konkret som en kommunedelplan. Sentrumsplana er en arealplan på overordnet nivå, og skal angi handlingsrommet for alle plan- og byggetiltak i sentrum.

Arealene som det planlegges for, skal være tett befolket både dag og kveld. Reiseliv skal være en del av bildet. Urban livsform likeså.

Planlegging av fysiske byrom påkaller evnen til formgiving og funksjon. Det skal være godt og trygt å oppholde seg i sentrum. Det skal være fysisk tilgjengelig. Det skal være godt å være i sentrum enten du bor der, har din arbeidsplass i området, om du er på handletur eller ute etter opplevelser. Opplevelsene vil være innomhus som konserter eller kafeer, og det vil være vandring gatelangs, i parker eller langs havna.


Sentrumsplana må vi gjenreise som et godt styringsdokument for sentrumsutvikling og for å fremme ideene om det gode liv.

Kommentarer til denne saken