Kristiansund – Norges mest attraktive kommune for arbeidstakere innen 2020

Av
DEL

MeningerKristiansund kommune og spesielt helsesektoren opplever høyt sykefravær, dette er utfordrende både for ansatte og kommuneøkonomien.

Akutte og kortsiktige tiltak for å berge løpende budsjetter tærer på ansatte, som føler at de står i en evigvarende omstruktureringsprosess preget av nedskjæringer og negativitet. Det er et kjent fenomen innen arbeidspsykologi at et slikt klima i kombinasjon med stadig økende oppgavemengde fordelt på stadig færre hoder leder til dårlig samvittighet og tapper den enkelte for energi. Resultatet blir ofte utbrenthet, sykemeldinger, og deretter økte kostnader.

Man ser spesielt problemet med utmattelse innen yrker der det er høye emosjonelle krav, som pleie og omsorg, skole og barnehage. Ansatte som opplever at organisasjonen bryr seg, og som opplever anerkjennelse for jobben den gjør, tåler bedre det å ha høye emosjonelle krav. Autonomi og medbestemmelse er viktige faktorer for å stå i krevende jobber som beskrevet over.

Kommunen bør jobbe målrettet med tiltak som setter arbeidsmiljø og medbestemmelse for de ansatte i fokus.

Ut ifra kommuneplanen – samfunnsdelen – kan følgende mål konkretiseres:

  • Kristiansund kommune har som mål å bli best på arbeidsmiljø
  • Best på å se og anerkjenne de ansatte
  • Best på samarbeid mellom ulike nivå i organisasjonen
  • Best på inkludering
  • Best på å gi ansatte autonomi og medbestemmelse

Det er ute i felt man best ser hvor skoen trykker, og hvor det er mulig å hente gevinster. Samtidig er effekten med redusert sykefravær en betydelig potensiell besparelse. Forbedringstiltak bør ikke komme ovenfra og ned, men nedenfra og opp.

Kommunen bør ha langsiktige, inkluderende og forutsigbare prosesser som reduserer uro, splid og frustrasjon. Ovenfra og ned-prosesser må unngås, hvor forhastede effektiviseringstiltak iverksettes uten forankring hos de ansatte.

Eksempler:

  1. Forsøk med ubetinget 3 delt sommerferieturnus som man senere måtte gå tilbake på. Mye frustrasjon og penger ville vært spart om man avklarte realismen med de enkelte enhetene på forhånd.
  2. Avgjørelse om bortfall av sommertid for deler av de ansatte i kommunen. Dette har skapt stor misnøye og følelse av urettferdighet. Effekten på arbeidsmiljø, tillit og lojalitet til kommune og ledelse kan være dramatisk. I verste fall har man oppnådd et effektivitetstap, ikke økning som følge av endret arbeidstid.

Utgiftene knyttet til arbeidskraft er en betydelig utgiftspost i en kommune, i tillegg består de ansatte i all hovedsak av kommunens egne innbyggere. Forbedret arbeidsmiljø og redusert sykefravær er dermed vinn-vinn både for dem som jobber i kommunen og kommuneøkonomien generelt. Dersom kommunen lykkes med inkludering og medbestemmelse er det sannsynlig å anta at det kan bli et av de mest effektive sparetiltakene det er mulig å oppdrive; Kommunen sparer penger og blir samtidig en mer attraktiv arbeidsplass. I forlengelsen av dette trekker man til seg bedre kvalifisert arbeidskraft (de beste kandidatene), og dermed kan kommunen tilby enda bedre tjenester og høyere kvalitet i fremtiden.

Dette er elementer i oppskriften på hvordan Kristiansund blir Norges mest attraktive kommune. Innovasjon bør omfatte mer fokus på menneskelig samhandling og relasjonsbygging.

Vi har anmodet ordføreren om å sørge for at det politiske miljø blir mer involvert i utfordringene, sammen med kommunens administrasjon. Vi har bedt om at administrasjon og det politiske miljø samlet prioriterer en slik innsats innenfor helse og omsorgs sektoren – om å bli best på arbeidsmiljø – som en investering i vår viktigste verdi – de ansatte!

Basert på erfaringene man gjør seg anbefales en videreføring av opplegget med øvrige sektorene i kommunen.

Kristiansund Senterparti har bedt ordføreren om å ta tak i skisserte problemstillinger og sørge for at det blir lagt fram en sak for bystyret.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags