Er nordmenn lettlurte og dumme? Jeg ønsker i alle fall ikke å tro at de er naturhatende. Men de siste dagers utvikling når det gjelder ulvene i Norge, får meg til å tenke.

Fra en innstramming av straff for illegal ulvejakt og til statlig støtta utrydning av langt over halve antallet ulv i Norge. Og hvorfor? Jo – ene og alene fordi nordmenn lukker øynene mens de nyter sin fårikål.

Om jeg ikke kan appellere til samvittigheten din, får jeg forsøke å vekke lommeboka di. For det krøller seg på sjela mi å vite at din trang til å fylle fårikålgryta med billig sauekjøtt, skal være årsaken til at uskyldige rovdyr blir utryddet i norske skoger.

Fakta-advarsel. Disse tallene kan du finne om du leter på internett. Det er ikke mitt påfunn, selv om jeg som lett dyskalkuliker (som å være dyslektisk, men det gjelder tall) har fått hjelp med utregningene. Du tror at du får billig kjøtt i fårikålgryta di, men her er noen tall som kan hjelpe deg å se hvor mye fårikåla faktisk koster deg.

Vi støtter norsk sauehold med inntil 175 kr. pr/kg via tilskudd. Til sammenligning, ligger gris på cirka 2 kroner, potet når ikke engang femti øre. Nær halvparten av den norske besetninga slaktes i løpet av høsten (for det meste lam), og utgjør 23.000 tonn.

Dersom vi sier livdyra er noen flere, og veier litt mer, så er den samla vekta av sau og lam 50.000 tonn (regner man "rund vekt" blir tallet enda høyere). Dersom man tar utgangspunkt i 50.000.000 kg med sau og lam som støttes med inntil 175 kr pr/kg, fordelt på ca 5 mill. innbyggere, så vil hver innbygger støtte næringa med 1.750 kr pr år, og er man en familie på 4 betyr det rundt 7000 kr for denne familien rett fra skatteseddelen. Og likevel kjøper du "billig kjøtt" i fårikålsesongen, og tror du får en bra pris?

Foruten den "bra prisen" du tror du får, ligger det per dags dato over 1.500 tonn gammelt sauekjøtt på fryselagere, fordi det er for mange sauer i Norge (subsidiert av oss skattebetalere) og alt for mange av disse går på utmarksbeite hvorav langt over 120.000 dyr aldri kommer hjem fordi livet i utmarka ble for tøft.

Enda et faktum er at cirka 7 prosent av svinnet på disse dyrene er rovdyras skyld … Men hva er det som skjer i hodet til sauebøndene og regjeringen? Jo: Det minste prosenttallet skal bekjempes for enhver pris! Rovdyr skal utryddes og spesielt ulven fordi den "bedriver dyreplageri" når den jakter og den gjør et solid innhugg på kontoen til sauebønder om de ikke får erstatning, og et solid innhugg hos staten når sauene må rovdyrerstattes. At selve driftsformen utmarksbeite dreper over 90 prosent av svinnet, det nevnes ikke med et ord og skal heller ikke gjøre noe med!

Og mens dette foregår, kjøper lettlurte, blinde nordmenn sitt "billige" fårikålkjøtt med røde priser, og fyller gryta og magen uten å tenke på natur og konsekvenser, for de lever jo så langt fra disse konfliktene, det angår ikke dem. Akkurat som alt søppelet som flyter i havet, som vi aldri ser, det angår oss ikke når vi ikke ser det. Akkurat som politikere som ikke bryr seg om å innhente den informasjonen de trenger for å styre landet slik flertallet tror de vil styre det.

Enda mer fakta: Det angår oss alle at stoltheten i norsk natur blir slaktet ned av folkevalgte som nekter å innhente fakta, tall og sunn fornuft i helheten som bestemmer om uskyldige rovdyr skal leve eller dø. 47 ulver skal slaktes ned – nesten halvparten av disse lever innenfor de idiotiske ulvesonene. Men ingen fortalte ulvene at de måtte begrense seg når de skulle lage valper. Ikke fikk de utdelt GPS og kart, heller …

Smaker fårikålen like godt når du har lest dette? Klarer du å svelge maten når mange av dets like uskyldig har dødd i utmarka med beinbrudd, fastsitting i kratt og myr, jurbetennelser og andre skader, og ulver blir utryddet uten at de har kjent ferten av sau? Klarer du det? Utrydning av uskyldige dyr og vanskjøtsel av beitedyr, smaker virkelig fårikåla så godt at du kan lukke øynene nå når du vet?

Da er du jaggu kald … eller rik nok til å gi faen i samvittigheten din.