Gå til sidens hovedinnhold

Grensejustering Sandøy kommune

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Romsdals Budstikke 22/11-2018: «Stortinget fulgte opp vedtak i kommunestyret, og de representerer innbyggerne på Ona og Sandøya» sier statssekretær Aase M.J. Horrigmo som svar på kommentarer om avgjørelsen for krav om grensejustering for Ona, Sandøya og Orten.

Men da betyr jo det at departementet aktivt ikke følger opp storting og regjering sin vedtatte nye lov om grensejustering. Denne loven tar spesielt høyde for nettopp slike «udemokratiske» geografiske skjevfordelinger i forbindelse med kommunesammenslåingene. Hva er vitsen med å vedta en slik lov, når man selv ikke følger opp og bruker lovverket og dettes intensjon for nettopp å rette opp skjevheter i tilhørighet og geografi mot et demokratisk flertall? Hva slags «demokrati» kalles dette i departementet? Jeg oppfatter det som boikott av demokratisk vedtatte lover, enn si åpenlys forakt for storting og regjering og rettssystemet.

Så ordfører Bernhard Riksfjord i Aukra har fullstendig rett: ved å ikke bruke loven, men isteden henvise til «vedtak i kommunestyret» (Det er jo nettopp dette vedtaket som blir påklaget under henvisning til lov om grensejustering!) så utviser man og presiserer den samme maktarroganse som kommunestyret (dog utilsiktet) har utøvd og utsatt spesielle geografiske deler av befolkningen for når demokratisk og geografisk flertall ikke samstemmer. Departementet har her ikke forstått sitt spesielle mandat og sin unike oppgave, og svaret fra Horrigmo kunne like gjerne vært utarbeidet av en datamaskin; standard svada uten logisk vurdering!

Loven ble jo laget for nettopp slike tilfeller, og er ikke generelt ment som en ankemulighet i de ordinære demokratiske prosesser ellers i samfunnet!
Loven er som skreddersydd for bruk i tilfellet Sandøy kommune/Ona/Sandøya/Orten. Umiddelbart bemerkes den manglende logikken i paradokset at den samme prosess som Horrigmo nå argumenterer for avgjørelsen om Ona og Sandøya ikke påvirket den avvikende avgjørelsen om Orten ... Logisk sett skulle da også Orten ha fulgt Ona og Sandøya til Nye Ålesund, men her ble altså krav om grensejustering tatt til følge og Orten knyttes som anbefalt av Fylkesmannen til Aukra.

At departementet ved denne avgjørelsen går imot den lokale Fylkesmannens anbefalinger med unntak av Orten er i seg selv en uvanlig handling. Man kan jo spørre seg hvilken funksjon Fylkesmannen i øvrig skulle vært tiltenkt, når ikke denne posisjonene en gang har tillit i departementet? En slik klar og tydelig mistillit må da umiddelbart føre til utskifting av sittende fylkesmann! I motsatt fall vil jo posisjonen ikke ha noen praktisk betydning for befolkningen i fylket lenger? Vi vil da regelrett være satt under administrasjon. Men en slik offentlig prosess er hittil ikke registrert, hvorfor et svar umiddelbart utbes for å sikre demokratiets spilleregler og hindre «statskupp» samt avgi en garanti om Fylkesmannens fortsatte tillit!

På tide med en oppdatering på lovverket og gjennomgang av mandatet til departementet kanskje? Det må jo være minstekravet når vedtakene gjort her ikke kan påklages! En slik siste instans har større krav på seg til fullstendig og korrekt behandling enn andre ankbare instanser. Hvis dette krav ikke kan oppfylles, kan man alternativt legge ned departementet til fordel for en programmerer som legger inn relevante data, lovverk, geografi/kart, kommunegrenser og øvrige logaritmer i en datamaskin og kjører innkomne krav om grensejustering mot dette. Resultatene fra en slik behandling ville da være mer logiske, fornuftige, rettferdige og juridisk sett korrekte da eventuell manglende lovkunnskap, manglende forståelse for sitt mandat, korrupsjon og press fra særinteresser samt maktarroganse ikke lenger ville være en del av logaritmene.

Kommentarer til denne saken