Statens vegvesens arbeid med E39 Molde-Ålesund

Berit Brendskag Lied, regionvegsjef Statens vegvesen Region midt.

Berit Brendskag Lied, regionvegsjef Statens vegvesen Region midt. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevPer Sefland stilte spørsmål til Statens vegvesen om fergefri kryssing av Romsdalsfjorden i Tidens Krav 20. januar. Vi har i tillegg mottatt og svart på spørsmålene per epost, men vil også gi informasjon til TKs lesere.

Samferdselsdepartementet ba Statens vegvesen om å gjennomføre en såkalt konseptvalgutredning for E39 Mellom Ålesund og Bergsøya i 2011. Mellom Ålesund og Molde var bestillingen fra departementet at utredningen skulle vise hvilke veger som var best for å knytte sammen og utvide bo- og arbeidsmarkedet i de to byene.

Statens vegvesen sørger alltid for å få innspill fra andre når vi gjennomfører slike utredninger eller annet planarbeid. I konseptvalgutredningen ble det gjennomført et såkalt planverksted over to dager med deltakere fra ulike offentlige instanser og interesseorganisasjoner. Dette la grunnlag for løsningene som senere ble utredet.

Et av alternativene, konsept K5, gikk over Sekken. Nord for Sekken knyttet dette konseptet seg til dagens E39 vest for Årø. Traseen likner på det som kalles Romsdalsaksen, og vi mener derfor at det er tilstrekkelig utredet. Alternativet ble forkastet fordi det ikke var like godt som Møreaksen-alternativet til å oppfylle målet Samferdselsdepartementet hadde satt for den nye vegen: Knytte sammen bo- og arbeidsmarkedet i Ålesund og Molde. Statens vegvesen mente også at det var svært lite aktuelt å legge en veg over Veøya, med sine verneområder. De nye tekniske løsningene for Sekken-alternativet som er presentert i ettertid bedrer ikke måloppnåelsen. 

Offentlige instanser og andre interessenter fikk også mulighet til å komme med innspill etter at utredningen var ferdig i 2011. Flertallet av innspillene ønsket kryssing av Romsdalsfjorden mellom Vik i Vestnes kommune og Julbøen i Molde kommune. Det samme mente konsulentene som gjennomførte ekstern kvalitetssikring, såkalt KS1, på oppdrag fra Finansdepartementet. Samferdselsdepartementet bestemte derfor i 2014 at Møreaksen-alternativet skulle legges til grunn for videre planleggingsarbeid.

Statens vegvesen har ingenting imot verken Romsdalsaksen eller forkjemperne for denne løsningen. Samferdselsdepartementet har bestemt hva som skal ligge til grunn for vårt videre arbeid og vi har utredet det vi har fått i oppgave å utrede. At det kun er kryssing mellom Vik og Julbøen vi skal arbeide videre med er bekreftet av departementet i flere brev til interessenter høsten 2017. 

Romsdalsaksen-alternativet har blant annet sett på muligheten for å kunne redusere kostnader på flytebruer. Om kostnadene som tidligere har vært fremmet om dette alternativet hadde vært realistiske, kunne det betydd at flere viktige samferdselsprosjekt kunne realiseres raskere. Vi ser nå at de siste kostnadene som er lagt fram gjør dette alternativet dyrere enn kryssingen mellom Vik og Julbøen. Vi vil fortsette å jobbe med å kutte kostnaden både på fjordkryssingen og vegene på land mellom Molde og Ålesund ytterligere.

Det er Stortinget som har bestemt valget av trasé for E39 mellom Molde og Ålesund. Vår oppgave er å planlegge E39 mellom Molde og Ålesund på grunnlag av denne avgjørelsen, for å knytte sammen bo- og arbeidsmarkedet i de to byene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags