Stamvei E39 Hjelset-Grodås og alternativ løsning

Av
DEL

LeserbrevDet overordna målet for E39 mellom Trondheim og Kristiansand er å lage en stamveg på vestsiden av Langfjella som en slags Vestlandets E6. Målet er kraftig reduksjon i lengde og tid på strekningen. Enkelte hevder da at dersom man skal kjøre hele strekningen, så kan man jo bruke E6. Det er riktig, men minst 99 prosent av reisene er langt kortere, og variablene i reiser ikke mulig å telle.

Den største utfordringen er fjordkryssingene, og mange, kanskje et flertall av folket, mener at dette enorme samferdselsprosjektet ikke er gjennomførbart. Det blir for mange prosjekt og for få penger. Storprosjektet er imidlertid for lengst i gang, og pengebingen skrumper. Aktiviteten i Rogaland er formidabel.

Når krybben er tom … Vi kjenner uttrykket, og vet innerst inne at fornuften krever løsninger som gir mest og best mulig stamveg for pengene. Omveier må unngås, og lokale kreative påfunn for å dytte egne kostnader over til stamvegen må hindres.

I vårt fylke er det behov for ganske mange fjordkryssinger, men knyttet til stamvegen gjelder det Halsafjorden, Romsdalsfjorden og Storfjorden. Halsafjorden er omforent, og det prosjektet bør derfor startes først. Status for de andre kryssingene er at politikerne går for Møreaksen og Hafast. Litt spesielt at vegen mellom Hjelset og Grodås kan gjøres cirka 5 mil kortere, og mange milliarder billigere med annen løsning.

Den alternative løsningen er Romsdalsaksen fra Hjelset (alternativt Lønset) til Hjelvika. Fra Hjelvika benytter E39 samme trase som E136 (Eksportvegen Ålesund-Dombås) til Digernes-området. Bru fra Glomset til Sandvika i Sykkylven (Storfjordbru) veg/tunnel til Brunstad (her bør tunnelen gå mer direkte mot Brunstad, og derved utenom sentrum i Sykkylvlen, enn Storfjordsambandet sin løsning). Tunnel mellom Brunstad og Sve. Gjenbruk av veg og tunneler til Hellesylt, og oppgradering av vegen videre til Grodås.

Det er mye å spare ved denne løsningen. Cirka 5 mil kortere veg gir spart reisetid, og samlede kostnader blir sterkt redusert. Strekningen Digernes–Sula blir spart for stamvegtrafikk, og det er bra for Brusdalsvatnet (Ålesund sitt drikkevann) og alle flaskehalsene i Moa-området og videre mot Vegsund. Starter man opp tidlig med strekningen Hellesylt–Grodås, vil en også få tidlig effekt med god veg fra eksempelvis Stranda (med sine mange bedrifter) mot Stryn eller andre sted på den aksen.

Løsning for å binde Sula bedre mot Ålesund finnes, og Borgundfjordtunnelen bør bygges snarest. Dropping av firefelts motorveg Breivika-Vegsund ville kunne betalt storparten av tunnelen. Veg nr. 2 mellom Sula og Ålesund er viktig. Ålesundområdet-Hareidlandet er mer krevende, og må vente til løsning og kostnader kommer i harmoni. Hafast som stamveg blir en lang omveg som må unngås. At behovet for skikkelig samband til Hareidlandet er reelt og viktig skal imidlertid ikke underslås.

Halsafjorden, Romsdalsaksen og Storfjordsambandet bør være vår "Møreakse" – en akse som kan binde fylket sammen med langt billigere og kortere veg.

Paul Hofseth

Ingen tilknytning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags