Spørsmål til Møreaksen

Per Sefland.

Per Sefland.

Av
DEL

LeserbrevMøreaksen er et gigantprosjekt som en må forvente er utredet meget grundig. Mange setter store spørsmålstegn ved både kostnad, sikkerhet og de miljømessige forhold. Jeg finner her grunn til å etterlyse noen avklaringer knyttet til sikkerhetsmessige forhold, særlig knyttet til brann i undersjøisk tunell (16 km lengde).

Analysefirmaet Rambøll har i 2012 på oppdrag fra Møreaksen utarbeidet en enkel risiko og sårbarhetsanalyse for strekningen Vestnes-Molde. Som risikoforhold nr. 26, «ulykke med farlig gods» sies generelt om hele strekningen fra Vestnes til Molde; «Uønsket hendelse er knyttet til tung bil med olje eller gass, kan velte på E39. Dette kan skje, og er en hendelse man i liten grad kan avverge».

Som pkt. 32 er ført opp «trafikkulykke i tunnel» med følgende merknad: «kan aldri gardere seg mot en slik ulykke, men 5 prosent stigning og to løp gjør dette til den sikreste undersjøiske tunnelen i Norge». Mer står det ikke, men det sies altså i klar tekst at dersom slike hendelser skulle inntreffe, er eneste mulighet å komme seg over i løp nr. 2.

Trafikkulykke og eller brann i veitunell skjer fra tid til annen, statistikken taler for seg. Analyseformuleringen synes overhode ikke å ta hensyn til at det her er snakk om en 16 km lang undersjøisk tunnel. En brann i slik tunnel vil føre til panikk, ekstrem varme som kutter strømforsyning, røyk og giftige gasser. Avhengig av sakens karakter vil en slik hendelse lett kunne føre til tap av mange menneskeliv og personskade. Tunnelens lengde er her en av flere kritiske faktorer. Det er vel og bra at det tunnelen vil få to løp, men det vil ikke være til stor hjelp hvis forvirrede eller skadde personer ikke er i stand til selv å komme over til annet løp. En trafikkulykke eller brann i undersjøisk tunnelbrann vil uansett ha dramatisk karakter.

Jeg ber om at Møreaksen besvarer følgende spørsmål: Foreligger det ikke brannfaglige utredninger/uttalelser som fokuserer på gass- eller brannulykke i den planlagte 16 km lange undersjøiske tunnelen? I tilfelle ja, bes det om kildehenvisning og at hovedinnholdet refereres offentlig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags