SAS på Kvernberget lufthavn

- Denne flytypen egner seg helt tydelig ikke for vår flyplass og vårt klima, skriver Berit Tønnesen.

- Denne flytypen egner seg helt tydelig ikke for vår flyplass og vårt klima, skriver Berit Tønnesen.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevKristiansund Arbeiderparti forlanger nå at SAS setter inn en flytype på sine avganger Kvernberget/Gardermoen som gir oss trygghet og forutsigbarhet for reisende til og fra Kristiansund og Oslo. Det etterlyses også et engasjement fra politiske myndigheter.

Våre erfaringer med SAS sin tilstedeværelse i Kristiansund har historisk vært gode. Det vi nå opplever med endring av flytype på Oslo-ruten fra Boeing (737 mv) til B CRJ 900 utfordrer vår tillit til flyselskapet. Antall omtalte «episoder» etter at flytypen ble tatt i bruk fra 26. mars 2017 er urovekkende.

Uverdig for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Det er ingen hjelpemidler som er tilpasset CRJ 900-maskinen. Flytypen har smal midtgang og mindre flydør, samt en integrert bratt flytrapp. Alle disse tre elementene skaper problemer spesielt for de reisende med assistansebehov.

Trappen har ingen heis og er for bratt til sikker og trygg bæring av de som trenger slik hjelp. Flyplassen må derfor stille med ekstra bakkemannskap når denne flytypen benyttes av reisende som trenger bistand til å komme seg av og på flyet. En del av disse passasjerene kommer seg ikke om bord overhodet og har måttet reise til Årø lufthavn i Molde, hvor de har større fly og tilgang på adekvat utstyr (AviRamp).

Når flyet lander på Gardermoen kan det heller ikke parkere ved en flybru, da det ikke passer i forhold til høyde/døråpning. Den universelle utformingen er generelt dårlig på alle flytyper, men overgangen til CRJ 900 har forsterket problemet vesentlig.

Plassbegrensning: Flyene har begrenset bagasje/godskapasitet, og noen passasjerer er blitt henvist til bruk av Årø lufthavn grunnet dette.

Denne flytypen egner seg helt tydelig ikke for vår flyplass og vårt klima. Det har vist seg at CRJ 900 er den eneste av flytypene som opererer på Kvernberget som ikke kan lande på grunn av tekniske egenskaper under gitte vindforhold. Dette påvirker regulariteten negativt. Regulariteten kan bli ytterligere forverret når værforholdene blir mer utfordrende utover høst/vinter.

Å returnere til Gardermoen, eller flys til en annen flyplass, er ikke akseptabelt når dette skjer med en slik hyppig frekvens som vi nå har erfart. Det er enormt frustrerende å registrere at all annen flytrafikk går som normalt der andre flytyper brukes. Her må SAS reagere umiddelbart, og sette inn flymaskiner som egner seg for vårt klima og innflygningsmuligheter.

Å være på rett sted, til rett tid, til rett pris:Antall flyseter tilfredsstiller ikke behovet når folk opplever å ikke kunne reise til ønsket tidspunkt på grunn av overfylte fly. Prisene blir tilsvarende høye. Når billigere billetter, som er et tilbud SAS gir til reisende på andre flyplasser, ikke blir et gode som gjelder for reisende mellom Oslo og Kristiansund, oppleves dette provoserende, og undergraver den lokale lufthavnen.

Luftfarten og flytilbudet er en del av kollektivtilbudet for oss i distriktene. Staten eier rundt 10 prosent av SAS. Nå er det slik at dette eierskapet er rent forretningsmessig, og er utenfor politisk styring. Men SAS har en monopolsituasjon på vår flyplass, og bør derfor utfordres på å levere en tjeneste som dekker behovene til arbeids- og fritidsreisende til/fra Kristiansund på en bedre måte enn det de leverer i dag.

Avinor, som er et heleid statlig aksjeselskap, er også avhengig av at det leveres et tilfredsstillende flytilbud. I regjeringens egen Meld.St. 27(2013-2014) om statlig eierskap står det følgende om Avinor, sitat: «Målet med statlig eierskap i Avinor er å drive og utvikle et nett av lufthavner for sivil sektor og for en samlet flysikringstjeneste for sivil og militær sektor. Dette er selskapets samfunnsoppdrag. Sammen med andre statlige virkemidler bidrar det statlige eierskapet i Avinor til at hele landet får et tjenelig flyrutetilbud…» sitat slutt.

Dette innebærer at politiske myndigheter bør og må engasjere seg når et selskap delvis eid av staten, ikke leverer gode nok tjenester, og som medfører at samfunnsansvaret til heleide statlige selskap ikke oppfylles.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags