Nei, Møreaksen sniker ikke

- Stortinget åpner for byggestart i 2022-2023. Da er tiden inne for gjennomføring, ikke utredninger, skriver Harald Espeland, daglig leder i Møreaksen AS.

- Stortinget åpner for byggestart i 2022-2023. Da er tiden inne for gjennomføring, ikke utredninger, skriver Harald Espeland, daglig leder i Møreaksen AS.

Av
DEL

LeserbrevDet er interessant å sammenligne Frank Sve sitt siste leserinnlegg om Møreaksen med det som Harald Tom Nesvik og Helge Orten skrev i et felles innlegg 7.mars i fjor i forbindelse med at Nasjonal Transportplan ble lagt frem. Harald Tom Nesvik var da parlamentarisk leder for FrP, nå fiskeriminister. Helge Orten var og er Stortingsrepresentant for Høyre, nå også leder i Transportkomiteen.

Frank Sve skriver: «det er nokon her i fylket som innbiller seg at Møreaksen kan kome om nokre få år, 2022 er nevnt, som sjølvsagt ikkje er realistisk»

Nesvik/Orten skriver: «Det blir lagt inn 6 mrd. i statlige midler i andre halvdel av NTP, og 2 mrd. i bompenger» til Møreaksen. «Det blir samtidig åpnet for at uttaket kan starte allerede i første halvdel av NTP, noe som betyr mulig oppstart i 2022-2023. Det er en klar prioritering av Møreaksen og fergefri forbindelse mellom Molde og Ålesund».

Sve: «Heldigvis skal dagens Nasjonale transportplan som også omfattar kryssing av Romsdalsfjorden rullerast i 2021. Like mykje heldigvis, er det at det er innbyggjarane her i fylket som sørger for utfallet av dette, gjennom valga som kjem i 2019 og 2021»

Nesvik/Orten: «Vi merker oss at noen ønsker å skape usikkerhet om statlige bevilgninger i andre halvdel av NTP. Det er det ingen grunn til. Vi ønsker å skape økt forutsigbarhet om samferdselsinvesteringene i årene som kommer. Derfor har vi utvidet NTP perioden til 12 år. Når H, Frp, Krf og V setter av et betydelig beløp til Møreaksen, er det mer enn en oppstartsbevilgning. Det er en klar prioritering som forplikter og som disse partiene vil følge opp i neste rullering av NTP». «Sammen med Krf og V prioriterer vi Møreaksen i NTP 2018-2029. Vi forventer at de andre partiene vil gjøre det samme»

Sve: «Med andre ord, så er Møreaksen «milevis» ifrå snarlig oppstart, og verken skal eller kan «snike i køa» her i fylket innan prioriterte samferdselsprosjekt». «Korleis i all verden kan nokon drøyme om at nokon eller alle av disse prosjekta vert skubba ut i tid, for at Møreaksen kan få «snike i køa»? Kva prosjekt som eg har vist til som faktisk står i NTP i 2018-2023, har ein tenkt å fjerne til fordel av Møreaksen»

Nesvik/Orten: «Noen mener at dette (Møreaksen) vil gå på bekostning av andre prosjekter i Møre og Romsdal. Det gjør det ikke. Vi legger nå opp til gjennomføring av E39 Betna-Stormyra og E136 Romsdalen tidlig i NTP-perioden. Viktige flaskehalser blir altså løst samtidig som vi evner å prioritere Møreaksen. Midler til de store fjordkryssingsprosjektene er ikke en intern kamp i Møre og Romsdal, men en kamp for å få store og viktige nasjonale investeringer til Møre og Romsdal.»

Sve: «Her i fylket ser det ut som at trasévalg er «hogd i stein» og det å kunne bygge vegane her i fylket smartare, billigare, tryggare og med ny teknologi ikkje skal gjelde»

Nesvik/Orten: «Vi registrerer at det er en diskusjon om andre traseer og andre teknologiske løsninger. Møreaksen er basert på kjent bro- og tunnelteknologi som gir en forutsigbar kostnad, og som betyr at prosjektet kan realiseres. Regjeringen besluttet trase i 2014, etter grundige prosesser»

Møreaksen er klar for bygging. Statsministeren og regjeringen er helt tydelig på at traseen er valgt. Stortinget åpner for byggestart i 2022-2023. Da er tiden inne for gjennomføring, ikke utredninger. Det tar allerede flere tiår å planlegge veiprosjekter her til lands. Flytebroer passer i noen prosjekter, tunneler i andre prosjekter. Å krysse Romsdalsfjorden med tunnel er en meget god og rimelig løsning. F.eks. har den 5 km lange broen i Hordaland, som Frank Sve viser til, per i dag en kostnad på kr 3,2 milliarder pr km. Med 5 km flytebro på Romsdalsfjorden kommer man da bare halvveis over fjorden til kr 16 milliarder. Til sammenligning koster hele fjordkryssingen via Møreaksen kr 14,4 milliarder.

Harald Espeland

Daglig leder Møreaksen AS

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags