Nei, Møreaksen sniker ikke

- Stortinget åpner for byggestart i 2022-2023. Da er tiden inne for gjennomføring, ikke utredninger, skriver Harald Espeland, daglig leder i Møreaksen AS.

- Stortinget åpner for byggestart i 2022-2023. Da er tiden inne for gjennomføring, ikke utredninger, skriver Harald Espeland, daglig leder i Møreaksen AS.

Av
DEL

LeserbrevDet er interessant å sammenligne Frank Sve sitt siste leserinnlegg om Møreaksen med det som Harald Tom Nesvik og Helge Orten skrev i et felles innlegg 7.mars i fjor i forbindelse med at Nasjonal Transportplan ble lagt frem. Harald Tom Nesvik var da parlamentarisk leder for FrP, nå fiskeriminister. Helge Orten var og er Stortingsrepresentant for Høyre, nå også leder i Transportkomiteen.

Frank Sve skriver: «det er nokon her i fylket som innbiller seg at Møreaksen kan kome om nokre få år, 2022 er nevnt, som sjølvsagt ikkje er realistisk»

Nesvik/Orten skriver: «Det blir lagt inn 6 mrd. i statlige midler i andre halvdel av NTP, og 2 mrd. i bompenger» til Møreaksen. «Det blir samtidig åpnet for at uttaket kan starte allerede i første halvdel av NTP, noe som betyr mulig oppstart i 2022-2023. Det er en klar prioritering av Møreaksen og fergefri forbindelse mellom Molde og Ålesund».

Sve: «Heldigvis skal dagens Nasjonale transportplan som også omfattar kryssing av Romsdalsfjorden rullerast i 2021. Like mykje heldigvis, er det at det er innbyggjarane her i fylket som sørger for utfallet av dette, gjennom valga som kjem i 2019 og 2021»

Nesvik/Orten: «Vi merker oss at noen ønsker å skape usikkerhet om statlige bevilgninger i andre halvdel av NTP. Det er det ingen grunn til. Vi ønsker å skape økt forutsigbarhet om samferdselsinvesteringene i årene som kommer. Derfor har vi utvidet NTP perioden til 12 år. Når H, Frp, Krf og V setter av et betydelig beløp til Møreaksen, er det mer enn en oppstartsbevilgning. Det er en klar prioritering som forplikter og som disse partiene vil følge opp i neste rullering av NTP». «Sammen med Krf og V prioriterer vi Møreaksen i NTP 2018-2029. Vi forventer at de andre partiene vil gjøre det samme»

Sve: «Med andre ord, så er Møreaksen «milevis» ifrå snarlig oppstart, og verken skal eller kan «snike i køa» her i fylket innan prioriterte samferdselsprosjekt». «Korleis i all verden kan nokon drøyme om at nokon eller alle av disse prosjekta vert skubba ut i tid, for at Møreaksen kan få «snike i køa»? Kva prosjekt som eg har vist til som faktisk står i NTP i 2018-2023, har ein tenkt å fjerne til fordel av Møreaksen»

Nesvik/Orten: «Noen mener at dette (Møreaksen) vil gå på bekostning av andre prosjekter i Møre og Romsdal. Det gjør det ikke. Vi legger nå opp til gjennomføring av E39 Betna-Stormyra og E136 Romsdalen tidlig i NTP-perioden. Viktige flaskehalser blir altså løst samtidig som vi evner å prioritere Møreaksen. Midler til de store fjordkryssingsprosjektene er ikke en intern kamp i Møre og Romsdal, men en kamp for å få store og viktige nasjonale investeringer til Møre og Romsdal.»

Sve: «Her i fylket ser det ut som at trasévalg er «hogd i stein» og det å kunne bygge vegane her i fylket smartare, billigare, tryggare og med ny teknologi ikkje skal gjelde»

Nesvik/Orten: «Vi registrerer at det er en diskusjon om andre traseer og andre teknologiske løsninger. Møreaksen er basert på kjent bro- og tunnelteknologi som gir en forutsigbar kostnad, og som betyr at prosjektet kan realiseres. Regjeringen besluttet trase i 2014, etter grundige prosesser»

Møreaksen er klar for bygging. Statsministeren og regjeringen er helt tydelig på at traseen er valgt. Stortinget åpner for byggestart i 2022-2023. Da er tiden inne for gjennomføring, ikke utredninger. Det tar allerede flere tiår å planlegge veiprosjekter her til lands. Flytebroer passer i noen prosjekter, tunneler i andre prosjekter. Å krysse Romsdalsfjorden med tunnel er en meget god og rimelig løsning. F.eks. har den 5 km lange broen i Hordaland, som Frank Sve viser til, per i dag en kostnad på kr 3,2 milliarder pr km. Med 5 km flytebro på Romsdalsfjorden kommer man da bare halvveis over fjorden til kr 16 milliarder. Til sammenligning koster hele fjordkryssingen via Møreaksen kr 14,4 milliarder.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags