Fylkesårsmøtet styrer Sp sin politikk, Sve!

Av
DEL

Leserbrev- også når det gjelder kryssing av Romsdalsfjorden. Ikke Lien, ikke Tryggestad, ikke Sørheim. Og så er det lov å bruke litt kunnskap, erfaring, sunn fornuft og omsorg.

Innlegget til Frank Sve var et stygt angrep på tre av våre fremste politikere, men vi skal gjerne klargjøre vårt syn i saka. Sp har programfesta utredning av Romsdalsaksen og vil derfor støtte et slikt forslag om det kommer opp i fylkestinget neste periode. Vi mener det er viktig at innbyggerne får mest mulig kunnskap og informasjon om alternativa. Sp mener at staten i så fall må ta kostnaden med en slik utredning.

Vi har – i lag med Frank Sve og andre - fremma forslag i fylkesutvalget i denne perioden om at Samferdselsdepartementet burde vurdere en tilleggsutredning, men ble nedstemt. Både samferdselsminister (FrP) og statsminister (H) har i ettertid uttalt i media at Møreaksen ligger fast, både når det gjelder trasé og konsept, men det bør jo ikke forhindre at de ønsker mer kunnskap.

Slik vi i Sp ser det i dag, er ferjefri fjordkryssing best og billigst over tid, selv om vi får mer autonome og mindre bemanna fartøy. Mulighet for åpen ferdsel gir størst mobilitet og størst mulighet for næringsliv og bosetting i distrikta. For Midsund og Aukra er det svært viktig å få fastlandsforbindelse.

Med 0-utslippsløsninger på alle kjøretøy og godt utbygde kollektivtilbud er ferjefri fjordkryssing også miljøvennlig. Vi ønsker bruløsninger, og helst flytebruer, framfor tunnel, der dette er mulig og hvis det er konkurransedyktig i pris.

Sp mener ferjetilbudet over Romsdalsfjorden blir godt med det nye anbudet. Hvis Møreaksen ikke blir prioritert av regjeringa i neste NTP, vil vi jobbe for økt frekvens, kortere overfartstid/overfartslengde og utvida åpningstid. For vår del vil vedlikehold og fylkesveger i tillegg til E136 Romsdalen (med Veblungsnes og Hjelviktunnelen) ha høgeste prioritet i NTP. Betna-Stormyra er sikra.

Når det gjelder fylkesvegferjene, vil vi dessverre måtte gå motsatt vei, dvs. sannsynligvis kutte tilbud, fordi ferjedrifta koster oss rundt 150 mill./år mer enn vi får dekning gjennom inntektssystemet fra den sittende regjeringa, der Frp har fire statsråder fra Møre og Romsdal. Og dette er før vi har fått den ekstra kostnaden med miljøferjene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags