Alternativ løsning for stamveg E39 gjennom fylket

Vedlagte illustrasjon er laget av en kjenning, og han har etter mitt ønske brukt bred pensel. Det er valgt for å illustrere de lange linjene - ikke detaljene.

Vedlagte illustrasjon er laget av en kjenning, og han har etter mitt ønske brukt bred pensel. Det er valgt for å illustrere de lange linjene - ikke detaljene. Foto:

Av
DEL

LeserbrevLa oss zoome ut aksedebatten, og se litt videre. I grenseområdet mellom vårt fylke og Trøndelag har "gulstripeaksjonen" fått stor oppmerksomhet. Store deler av vegstrekningen Stormyra i Hemne og Betna i Halsa er i dårlig forfatning og er altfor smal. Aksjonen gjelder 26 km av den ca. 5 mil lange strekningen, og aksjonistene har strikket enorme mengder "gule striper" som link til symbolet for vegstandard.

I grenselandet mellom Sogn og Fjordane og vårt fylke har vi en lignende situasjon. Den 28 km lange strekningen mellom Hellesylt og Grodås i Hornindal er også i svært dårlig forfatning, og kalles på folkemunne "Telehivvegen". Et annet fellestrekk er at kommuner i de nevnte områdene er på flyttefot. Hornindal går sammen med Volda og blir del av vårt fylke, mens Halsa blir del av nye Heim Kommune i Trøndelag slik status nå er. For fylket blir effekten negativ når det gjelder folketall. Hornindal har ca. 1.200 innbyggere, mens det blir 2.600 flere Trøndere ettersom Halsa får følge av Rindal.

Kostnadene for Stormyra–Betna er oppgitt i avisoppslag til 2,1 milliard (mrd.) Med samme nivå for Hellesylt–Grodås, pluss en reserve, bruker jeg 2,5 mrd. som antatt pris for hver av de to strekningene. Storfjordbrua er tidligere oppgitt til ca. 5 mrd. Når tunnel mellom Engeset i Stranda og Hole Velledalen (Sykkylven) og tunnel/veg mot startpunktet for brua (Sandvika), samt veg/tilpasning mellom Glomset og Digernes inkluderes, bruker jeg 10 milliard som antatt kostnad. I forhold til Storfjordsambandet sine planer, mener jeg at vegen må ledes utenom sentrumsområder, og derfor en litt økt ramme i forhold til tidligere oppgitte tall på 7-8 mrd.

Oppgradering av E136 (Eksportvegen) har sterk støtte fra de nærliggende kommunene, og med Ørskogfjellet som trasse. Krabbefelt på begge sider av fjellet, trafikk utenom Sjøholt sentrum og en kort tunnel på toppen for å redusere litt høyde er forbedringene som er omtalt. Har lest 2,8 mrd. som kostnad for nevnte strekning, og bruker 3 mrd. i mitt oppsett. Romsdalsaksen oppgir 10,5 mrd. for fjordkryssingen mellom Hjelvika og Skåla og 4 mrd. for veg og bru over til Lønset. Ville foretrukket en mer direkte linje til Hjelset, ettersom tunnelen under Fannefjorden fortsatt vil være der. Mer direkte linje lengre inn i fjorden gir ca. 4 km kortere veg, og trolig litt lavere kostnad.

Siste utfordring jeg kjenner til før Halsafjordsambandet, er sentrumsområdet i Gjemnes, Batnfjordsøra. Har ført opp 1 mrd. til denne tilpasningen. Er usikker på alternativ og kostnad for Halsafjordsambandet, og bruker 10 milliard for å tatt litt høyde i forhold til tidligere oppgitte kostnader.

I tillegg har jeg ført opp en samlet reservepost ca. 10 prosent for de omtalte prosjektene. Oppsummeringen gjelder derved strekningen fra Stormyra i Trøndelag til Grodås i Sogn og Fjordane. En stamveg gjennom hele fylket til en kostnad på omkring 48 mrd. En ekstrem kostnad, men i dette eksempelet går vegen gjennom hele fylket og har med en bit av både Trøndelag og dagens Sogn og Fjordane. Korrigert for dette og reserveposten, vil totalkostnaden bli om lag 40 milliarder. Et tankekors om det kan bygges stamveg som limer sammen hele fylket som "fylkesnytte" til om lag samme pris som strekningen Ålesund–Molde med Møreaksen og tilhørende tilpasningsveger, og oppgraderinger.

Sammendrag

Strekning - Mrd. - Kommentar

Stormyra-Betna - 2,5 - Oppgradere ca. 26 km av strekningen

Batnfjord med omegn - 1- Legge vegen utenom sentrum og tilpasninger

Romsdalsaksen - 14,5 - Fjordkryssingen fra Hjelvika til Lønset eller Hjelset

E136/E39 Digernes-Hjelvika - 3- Ørskogfjellet og veg utenom Sjøholt sentrum

Digernes–Glomset - (ca. 1) - Veg og tilpasninger mellom Digernes og Glomset

Glomset–Engeset - (ca. 9)10 - Storfjordsambandet med bru og tunneler

Hellesylt-Grodås - 2,5 - Ny eller oppgradert veg versus "Telehivvegen"

Halsafjordsambandet - 10 - Antatt kostnad

Reservepost - 4,5 - Reservepost for hele strekningen

Stormyra-Grodås - 48 - Kostnad for hele strekningen inklusiv reservepost

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags