Ålesund, Molde og firefelts motorvei

Bildet viser en enkel hjemmelaget illustrasjon viser hvor Møreaksen og «Hafast» (Hafast i utvidet forstand, ved at de tilhørende vegene i begge ender for å rekke Digernes og Grodås er medtatt) er merket rødt, mens det alternative forslaget er merket med sort.

Bildet viser en enkel hjemmelaget illustrasjon viser hvor Møreaksen og «Hafast» (Hafast i utvidet forstand, ved at de tilhørende vegene i begge ender for å rekke Digernes og Grodås er medtatt) er merket rødt, mens det alternative forslaget er merket med sort.

Av
DEL

LeserbrevVariasjonen er stor mellom ulike motorveier i inn- og utland. Korte og lange strekninger, ulike antall kjørefelt, ulik standard og tillatt hastighet. Sikkert også andre variabler, eksempelvis hvor tett avkjørslene kommer.

Likevel er det et par vesentlige fellestrekk, og det er i første rekke at motorveien skal svelge unna stor trafikk effektivt gjennom større kapasitet og vesentlig høyere hastighet enn annen trafikk.

Nybygging av 4-felts motorvei er naturligvis dyrere enn 2-felts vei. Dersom 2-felts vei skal bygges ut til 4-felts vei, blinker varsellampene når det gjelder kostnader. Da blir spørsmålet hvor dette skjer. Kostnadene eskalerer dess tettere bebyggelsen er, for da dukker flaskehalsene opp på rekke og rad.

Strekningen Breivika–Vegsund er et godt eksempel på kostbar utbygging. Mange hus må rives, faktisk en god del, og flaskehalser er Vegsundbrua, Blindheimtunnelen, og at tunnelen på Moa må utvides (nye løp i tillegg til dagens), eller andre alternativ som også har sine kostnader. 2,7 milliarder er nevnt i en artikkel i Sunnmørsposten nylig. Det kan bli dyrere når alle følgekostnader er telt opp.

At trafikken mellom Vegsund og Breivika er stor kan alle se, og trafikken i Molde er også stor etter vår målestokk i nordvest. 4-felts motorvei kan være løsningen, men den må jo sammenliknes med alternative løsninger.

Det kan være mye tid å spare med 4-felts motorvei dersom man kjører 10–15 mil i 100 km/t i stedet for en mer kronglete 2-felts vei med haugevis av 50- og 60-soner. Men dersom strekningen er bare noen få kilometer, blir det lite å hente tidsmessig. I Molde planlegger man eksempelvis seks rundkjøringer på en cirka 4 km lang strekning mellom Bolsønes og Årø kombinert med en 4-felts motorvei. Slikt er meningsløst.

Protestene hagler naturlig nok i rosenes by. Tilsvarende vil trolig skje i Ålesund når mer detaljerte planer presenteres. Hittil er skissene ført med grov pensel. Jeg tror motstanden blir stor også i Ålesund til 4-felts motorvei cirka 5 kilometer fra Vegsund til Breivika. Det vil vise seg, og kanskje burde folkets mening blitt sjekket.

Det er sikkert behov for avlastning av trafikken i sentrale deler av både Molde og Ålesund, men det kan gjøres smartere. I Romsdal slår Romsdalsaksen (RA) alternativet Møreasken (MA) på alle områder. Det gjelder jo stamvegen E39, og RA gjør vegen fra Hjelset til Digernes kortere, raskere og langt billigere. Bra for turismen med RA sin panoramautsikt, og vi blir spart for både en forsering nr. 2 av Ørskogfjellet, og ikke minst en 16 km lang og 430 meter dyp undersjøisk tunnel under Tautra.

Og den viktige bieffekten? Jo, det er at trafikken som ikke skal til Molde, kan kjøre fritt forbi slik intensjonen er for stamveier. På dette viset avlaster RA Molde sentrum for unødig trafikk.

Alternativ løsning Sunnmøre-Nordfjord: Den aktuelle strekningen her er fra Digernes-området. Tilpasninger kan gjøres i forhold til det som her presenteres, men dette er et utgangspunkt med kjente komponenter.

Del 1: Storfjordsambandet med blant annet bru fra Glomset til Sandvika i Sykkylven pluss tunnel fra Brunstad i Velledalen til Sve i Stranda. Del 2: Gjenbruk av vei og moderne tunneler fra Sve til Hellesylt. Del 3: Oppgradering av «Telehivveien» mellom Hellesylt og Grodås. Stopper ved Grodås, ettersom dagens forslag og dette forslaget starter og ender i Digernes-området og ved Grodås. Veien videre mot Skei i Jølster og videre sørover er omforent.

Konklusjon: Alternative løsninger for stamvegen E39 vil avlaste trafikken i Molde og Ålesund, slik at 4-felts motorvei kan droppes. I Molde er det neppe behov for 4-felts motorvei, og slett ikke dersom stamveien legges utenom byen ved å velge Romsdalsaksen. Molde får to tilkoblingspunkter til stamveien, og vil slik sett ligge greit til i forhold til stamveien.

Ålesund får tilsvarende avlastning, og avlastning er stikkordet. Fordeling av trafikken versus fortetting. For Ålesund sin del finnes også andre prosjekter som kan avlaste Vegsund–Breivika. Jeg tenker da mellom Sula og Ålesund, og hvilket alternativ som velges for å binde sammen Ålesundsregionen og Hareidlandet.

Dropp 4-felts motorvei i Molde og Ålesund!

Paul Hofseth

Ingen rolle knyttet til prosjektene

Vegsund i Ålesund

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags