"Kven vil ha Refstie sine rovdyr", spør Øystein Folden i Naturvernforbundet. Svaret er nokså enkelt, siden det ikke er Refstie sine rovdyr. Jerven der her er tale om er statens sine rovdyr.

I siste fellingsperiode ble det felt kun 10 jerv, mens kvoten var 26 jerv. Altså er det 16 rovdyr som ikke er felt i våre beiteområder. Tallene for Norge er at det kun ble felt 52 jerv mot en kvote på 142.  Dette er fakta - staten evner dessverre ikke å forvalte jerv.

Konsekvensene av at rovviltforvaltningen ikke fungerer, er for mye jerv på beiteområdene, blant annet i Sunndal kommune. Sauer og lam blir drept og vi fortviler over dyrelidelsene.

Rovviltnemden sitter som statens gissel i regionen og har ikke ressurser til å gjennomføre nødvendig felling av rovdyr, slik at vi får en reell forvaltning. Derfor er det flott og riktig at ordføreren i Sunndal tar tak i problemet. Kostnadene med å forvalte rovdyr slik Stortinget har bestemt blir for store, antagelig vil restuttaket av jerv koste bortimot 100 millioner kroner.

I dag er det slik at vi er flere naturvernere enn naturbrukere. Vi er flere som ser på naturen enn som faktisk bruker naturens ressurser. Sauebønder representerer den største utmarksnæringen i Møre og Romsdal og vi ber om at alle gode krefter hjelper oss i arbeidet med å få en mer effektiv forvaltning av rovdyr. Her kan Naturvernforbundet og Øystein Folden bidra med positiv vilje til felling av rovdyr.