Våre store fylkesprosjekter

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI vårt fylke, Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre, er det i de siste årene arbeidet med mange offentlige prosjekter, som er blitt utsatt for mange tanker og meninger i det offentlige rom. Prosjektene kommer som perler på en snor uten at de knyttes sammen til en felles offentlig tjeneste som skal komme oss alle til gode - uavhengig av hvor vi er bosatt. Jeg tenker på plassering av sykehus, realisering av Nordøyveien, kryssing av Moldefjorden, etc. Alle prosjektene framkommer hver for seg som nødvendige for de som drar nytte av tiltaket, uavhengig av kostnader og konsekvenser for en samlet befolkning i Møre og Romsdal. Det er ikke folk flest som skaper denne interessekonflikten, men våre folkevalgte politikere og byråkrater som mener seg berettiget til å forvalte våre felles interesser.

Jeg bare undrer i forbindelse med administrering av det nye sykehusbygget. Hvordan kan planlegging, budsjett, anbudgjennomføring kunne kulliminere, slik det synes å gjøre. Det er mange som sitter på sidelinjen og følger prosessen/administreringen som blir utført, og undrer, uavhengig av det faktum at rehabilitering av våre bestående sykehus i Molde og Kristiansund har kunne blitt enklere og rimeligere for oss alle. I stedet for en enkel løsning, som kunne blitt økonomisk bærbar, velges løsninger som fører til konflikt og nesten konkurs.

I forbindelse med Nordøyveien, kan jeg veldig godt forstå ønsket om å få fastlandsforbindelse, men til hvilken pris for veldig få av oss? Om kostnaden skulle bæres ene og alene med bompenger, og slik blitt utført som et privat tiltak, som ikke omfattet offentlige midler, da kunne vi alle forstå prosjektet.

Imidlertid blir prosjektet brukt som politisk brekkstang av våre politikere. Er vi for, ja da får andre interesser også medhold for sine tiltak, uavhengig av økonomi. Er dette forsvarlig politikk? «Politikarane» kjøper ikke sannheta fra administrasjonen heter det. Vi forventer kanskje noe mere fra våre folkevalgte politikere, uavhengig av sted- og partitilhørighet.

Møreaksen er et annet prosjekt som det er mulig å fundere over. Alle snakker og forsvarer sine egne subjektive interesser. Våre forventninger til politikere og administrasjon, uavhengig av tilholdssted, er objektivitet og stor interesse for vårt felles flotte fylke. Alle tiltak har mange mulige løsninger - slik også for dette tiltaket. Dette innlegget har ikke som mål å si noe om de riktige beslutninger som skal fattes, men formidle tanker som har befestet seg etter lang tids uenighet om prosjekter i Fylket vårt.

For dette prosjektet, Møreaksen - som ennå ligger i støpeskjeen - er det mulig å gjøre endringer om viljen er til stede hos besluttende myndigheter. Fjordkryssingsprosjektet er fremmet som et tunnelprosjekt som går gjennom Molde by og Moldefjorden med flere interessetilknytninger. SVV har utviklet prosjektet i samråd med sine rådgivere og funnet tekniske løsninger med sine økonomiske belastninger. I ettertid er framkommet andre interesser som foretrekker andre løsninger på infrastrukturen. Romsdalsaksen har fremmet eget oversjøisk forslag med sine tekniske løsninger og økonomi til fordel for dette forslaget. Forslaget bifalles av store deler av befolkningen, både på nord- og sørsiden av fjorden. Uavhengig av hvor på beslutningsstigen prosjektet befinner seg, burde Romsdalsaksens forslag med sine kvaliteter til miljø og økologi, gi rom for ettertanke, og bli vurdert som et aktuelt prosjekt som burde erstatte Møreaksen. Det er slike forventninger vi har til våre folkevalgte og administrasjon.

I tiden som kommer vil forurensning og natur bli spesielt viktig. I framtidige prosjekter bør slike hensyn få langt større overordnet fokus. Med dette som utgangspunkt kan vi også tenke oss en endret infrastruktur med jernbanen fra Åndalsnes forlenget via tunnel til Vestnes og videreført via broene til Hjelset hvor det etableres Jernbanestasjon. Banen kunne betjene alle Mørebyene med sin tilgjengelighet. Kanskje kunne en av flyplassene bli nedlagt til fordel for en stor miljøgevinst. Dette forslaget vil kunne ha en rimeligere kostnad enn å etablere fjordkryssinga, slik som foreslått av Møreaksen, og da er ikke miljøgevinsten hensyntatt. Da ønsker jeg alle involverte lykke til med videre tenkning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags