Romsdalsaksen gir og Møreaksen tar

Møreaksen i oransje vs. Romsdalsaksen i lyseblå

Møreaksen i oransje vs. Romsdalsaksen i lyseblå Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDisse dagers avisoverskrifter viser hvordan det såkalte «demokratiske» Norge kan virke i praksis. Avisene styrer eller blir styrt til å formidle politikken. Det er viktig at leserne tolker vinklingen i artiklene siden de kan være ensidig og lite objektiv.

Skremselspropaganda

Det viser seg at budsjettrammen på stamvei E 39 har økt fra 120 mrd. kroner til 340 mrd. på få år, pga. fordyrende nye veiløsninger mens vedlikeholdsetterslepet øker fra år til år. Dette sier oss at rimeligere alternativer må tas i bruk langs hele kysten for å få realisert E 39-prosjektet og da få positive ringvirkninger i boregionene som skal finansiere dette.

I vår region har nå flere av de lokale politikerne blitt informert om Romsdalsaksen AS sitt bidrag til å løse dette og det har nå gitt resultater i et mulig flertall om utredning i fylkestinget. Det ser ut til at demokratiet virker med at flertallet av folket og transportnæringen som lever av og på veiene samt store deler av næringslivet blir hørt.

Men hva skjer? Noen få forkjempere for Møreaksen bruker skremselspropaganda i stedet for saklig argumentasjon. Det kan ikke bety noe annet enn at de er redd for å bli sammenlignet med et alternativ. Dette kan virke rart for mange men årsaken er enkel. Møreaksen har aldri hatt alternativer som politikerne kunne vurdere og sammenligne mot og derfor er den nå i fare for å bli forkastet.

Kostnadene må ned – strømproduksjonen må opp

Det går også klart frem at det må tas hensyn til klimaregnskapet i forbindelse med byggingen av stamveien E 39. Dette sier oss at det må velges fjordkryssinger som har potensialet med flat trasé og mulighet til å produsere fornybar energi vha. strømmer, bølger og vind. Det virker som om alt skal gå på elektrisitet slik politikerne snakker i dag og da trenger vi alle mulige produksjonsmetoder som finnes. Flytebruer kan tilegne seg denne egenskapen og derfor må denne løsningen tilstrebes og prioriteres som et klart førstevalg for alle fjordkryssinger langs kysten og Romsdalsfjorden.

Folket utgjør den lovgivende makt

Utredning om kryssing av Romsdalsfjorden ble vurdert kun med undersjøiske tuneller som er svært energikrevende i alle byggefaser og bruk. Dette ble gjort selv om oversjøisk alternativ var det logiske valget. Romsdalsaksen som i dag er det eneste alternativet som er oversjøisk og i takt med effektmålene til Stortinget blir i dag sett på som ødeleggende av selveste statsministeren! Statsministerens uttalelser er jeg villig til å tro er formulert av andre. Avisene selger godt med sine tilpassede overskrifter og glemmer at politikerne er «folkets tjenere» og ikke «våre herrer».

Vil minne om at i paragraf 49 i Grunnloven står det at Folket utgjør den lovgivende makt og derfor bør de politikerne som har feilinformert vår statsminister om å forstå sin rolle og stille seg i «giv akt» og ta hensyn til det enorme folkelige engasjementet og oppslutningen i regionen om denne saken. I dag er Stortinget folkets forlengede arm og det betyr at de ikke kan gjøre som de vil men til enhver tid lytte til lokaldemokratiets vilje når den er basert på klokskap om samfunnets verdier.

Demokratiet er tuftet på valgmuligheter! Den muligheten blir det nå advart mot av statsministeren!? Om dette er statsministerens oppriktige mening så er det lov å bli forundret.

Alle velgere oppfordres å bruke neste valg til å forme den lokale politiske plattformen slik at logikk og fornuft seirer til slutt i denne saken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags