Plan for reiselivet

Pål Farstad, reiselivsdirektør Visit Nordvest.

Pål Farstad, reiselivsdirektør Visit Nordvest.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevReiselivet er i støtet. Det meldes om flere som reiser. Vårt område i nordvest er ikke noe unntak. Men vi er ikke fornøyd. Vi vil ha flere. Da må vi jobbe enda mer systematisk og planmessig.

Det går en diskusjon om metningspunkt for antall tilreisende til bestemte sted. Denne diskusjonen må for all del ikke overskygge ønsket om at det kommer langt flere reisende til området vårt. Selvsagt innenfor bærekraftige rammer.

Vi har absolutt plass til flere. Både fordi de fleste av oss ønsker liv og røre og fordi vi ønsker at flere kan ha sitt levebrød i reiselivet. I tillegg må vi ikke glemme at tilreisende bidrar til viktige tilbud som også vi fastboende har glede av. Det gjelder kommunikasjonstilbud, kulturtilbud, spisesteder, butikker og ulike andre tjenestetilbud. Derfor jobber Visit Nordvest (Nordmøre og Romsdal) med å markedsføre vår region i konkurranse med andre regioner. Vi jobber på vegne av reiselivsaktører for å få flere til å komme hit, få dem til å bli her lengre og få dem til å legge igjen mer penger. Ikke bare om sommeren, men hele året. Konkurransen om turisten og andre reisende er knallhard. Det er de som gjør den beste jobben som er og blir vinnere.

Noe av det viktigste for å trekke tilreisende er gode kommunikasjoner. Mange vil reise til nordvest nærmest uansett pga vår attraktivitet, men vi må ikke undervurdere viktigheten av bedre kommunikasjoner for å hente ut en større del av potensialet vårt. Større satsing på sikre og gode veier, og enda bedre fly-, tog-, ferge- og båtforbindelser, vil bidra til å løse ut mer av reiselivspotensialet i vår region. Samtidig bidrar det til et bredere tilbud for oss som bor her fast. Vi må bli enda flinkere til å se de positive sammenhenger mellom økt tilstrømming av reisende og tilbud som fastboende har glede av.

I Visit Nordvest jobber vi etter egen strategi og egne planer for å nå våre mål, slik andre gjør for å optimalisere sin virksomhet. Våre kommuner gjør jevnt over en utmerket reiselivsjobb. Noen kommuner har grundige og oppdaterte planer og en offensiv tilnærming til reiselivssektoren, mens andre gjør det beste ut av de ressurser de har å sette inn på reiselivsfeltet.

Rauma og Smøla er to av flere kommuner i vårt område som virkelig er framoverlent når det gjelder reiseliv. Systematisk og planmessig arbeid over mange år har gitt resultater. Jeg skulle ønske at enda flere kommuner lot seg inspirere av kommuner som Rauma og Smøla i reiselivsarbeidet.

Midsund, Molde og Nesset, som nå slår seg sammen, har jobbet fram en felles masterplan for reiselivet. Aukra er også påkoblet denne planen. Alt dette i nært samarbeid mellom kommuner og reiselivsnæring og basert på analyser og grundige vurderinger om hva en vil med reiselivet. Om det lages masterplaner for reiselivet, eller man bruker andre begrep for reiselivsplaner er ikke det viktigste. Det viktigste er at det lages politisk forankrede reiselivsplaner der en gjennom analyser og vurderinger tydeliggjør hva en vil og skal med reiselivet i sin kommune. For det er ikke tvil om at reiseliv er en framtidsnæring.

De siste ukene har reiselivsnæringen fått en del oppmerksomhet i Kristiansund. Mest positiv oppmerksomhet. Jeg opplever at mange f.eks. i Kristiansund kommune gjør en god jobb i reiselivssammenheng. Servicekontoret, næring- og kultur er på, og er gode og viktige bidragsytere til beste for reiselivet. Kristiansund og Nordmøre Havn er offensiv, og ikke minst – og det er helt sentralt – har vi dyktige private aktører som leverer attraktive reiselivsprodukt. Men vi kan ikke slå oss til ro med det. Jeg savner en politisk forankret reiselivsplan for kommunen, og gjerne en reiselivsplan som omfatter flere kommuner på Nordmøre. En plan som basert på grundige analyser tar for seg vekststrategier, bærekraftstrategier, produktkonsepter og konkrete tiltak. Hver og en må finne sin egen form ut fra forutsetningene, potensialet og mulighetene i sin kommune og sin region. Uten å kopiere bør det være mye inspirasjon å hente fra forannevnte kommuner og andre steder i landet til dette arbeidet.

Visit Nordvest jobber for alle våre 19 kommuner, og er naturligvis med som faglig bidragsyter til hvem det skal være av våre kommuner.  

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags