Vi søringer har ventet på dette i lang tid og det er å håpe at den forliser og forsvinner for alltid. Fylkeskommunen er det mest byråkratiske og udemokratiske som tenkes kan. Galskapen er bevist når økonomien er uten styring. Går en bedrift dårlig så reduserer man driften og sier opp ansatte, men i fylkeskommunen oppretter man stadig nye avdelinger og ansetter flere folk og det bevilges penger til alle gode formål til fritid og kultur, men å bygge veier, der det trengs mest, da uteblir pengene.

Ser man på Averøy, med to fastlandsforbindelser og flere nye broer, som det ikke betales bompengeavgift for. Eikesdal er et annet eksempel med broer og tunnel, Sunndalsøra har tunneler både til Kristiansund og Molde og det siste er ny bro uten bompenger.

Skal noe gjøres på Sunnmøre er piggene ute på alle prosjekt. På Straumsbroa var det Haram og Sandøy som betalte det meste av bompengene. Når de samme kommunene vil skaffe seg fastlandsforbindelse er alt galt, selv om det er avsatt store egenandeler og en innsats som ingen andre kommuner er i nærheten av. På tross av denne store innsats lokalt kverulerer fylkeskommunen og forlanger stadig nye utredninger og dermed nye forsinkelser og som gjør prosjektet langt dyrere. Man skulle tro at selv for offentlige etater var det bortkastet tid å diskutere selvfølgeligheter. Vegetaten mangler verken tiltakslyst eller penger. Det er nærmest hysteri over aktiviteter for å bygge nye fergeleier og oppgradere tunneler i hele fylket, men å bygge nye veier, som alle etterspør, det er farlig det. Ser i avisen at det er bygget en luksustunnel med fasiliteter i Romsdalen, mens vi på Sunnmøre kjører på 100 år gamle bygdeveier mens det er her behovet er størst.

To stamveier går gjennom Sjøholt sentrum, med tre meter fra husveggene og dette har pågått i 100 år. Det er å håpe at fylkesrådmannen kommer frem med gode forklaringer på hvor pengene er brukt, for det er ikke på Sunnmøre, for her er det ingen aktiviteter av noen vesener. Nordøyvegen har stått på vent i flere tiår, så både politikere og byråkrater er medansvarlige for dagens situasjon. Det er både utrolig og trist at sunnmøringer står frem i avisene og tar parti med makteliten i Molde, og svikter sine egne. Svikere har ingen plass på Sunnmøre!

Det anbefales at fylkesrådmann og fylkesordfører tar en befaring på stamveien i Ålesund-regionen, og en times stopp på Hellebroa i Ålesund sentrum, for å se problemene eksportindustrien opplever, og den forurensingen den medfører. Vi får ta med et gammelt uttrykk fra Sunnmøre; Haudelaust!

Det er sikkert mange møringer som har dårlig samvittighet, og spesielt mange sunnmøringer, for dette er selvforskyldt. Det har vært flere anledninger til og skilles, og nå sist ved regiondelingen av landet. Det er vestlendinger vi er og det er der vi hører hjemme. Et tredelt minifylke vil forårsake splittelse og som vil bare fortsette i fremtiden. Blir det et nei til Nordøyvegen, så blir fylket delt, og Sunnmøre ser sydover mot Vestlandet. Så får Molde overta den forhatte fylkeskommunen, og den eventyrlige og urealistiske Moldeaksen for egne penger.