Uakseptable kutt i regionale utviklingsmidler

Pål Farstad og Britt Giske Andersen.

Pål Farstad og Britt Giske Andersen.

Av
DEL

LeserbrevMøre og Romsdal Venstre er en forkjemper for de regionale utviklingsmidlene, og har over mange år hatt det som en av sine fanesaker som distriktspolitisk virkemiddel.

Regjeringas forslag til statsbudsjett medfører kraftig reduksjon i de regionale utviklingsmidlene – ei ordning som representerer de viktigste og mest målretta verktøyene i distrikts- og regionalpolitikken. De regionale utviklingsmidlene er redusert med 17,7 mill. kr, til 41 mill. kr for Møre og Romsdal fylkeskommune i 2019. En slik kraftig nedgang i utviklingskapital for distriktene er uakseptabel.

Møre og Romsdal Venstre er sterkt kritisk til disse foreslåtte kuttene, da dette vil ha store negative virkninger for et distriktsfylke som Møre og Romsdal. Næringslivet i store deler av fylket har utfordringer med blant annet lange avstander til markedet, samt fragmenterte kompetansemiljø. Generelle og landsdekkende virkemiddel er langt fra nok til å motvirke slike distriktsulemper.

Møre og Romsdal fylkeskommune arbeider målrettet med nærings- og samfunnsutvikling i distrikta, der ett av de viktigste verktøyene er regionale utviklingsmidler. Med de foreslåtte kuttene vil fylkeskommunens mulighet til å arbeide sammen med kommuner og næringsliv på viktige områder som tettstedsutvikling, omstilling, næringsklynger og nye kompetansemiljø bli kraftig redusert.

Møre og Romsdal Venstre vil også påpeke at den innskrenkinga vi nå ser av fylkeskommunens handlingsrom til å drive utviklingsarbeid, står i sterk kontrast til målene i regionreforma, der fylkeskommunens/regionens rolle som regional samfunnsutvikler skal styrkes – og ikke svekkes, slik budsjettforslaget her legger opp til.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags