DAB er det største myndighetsovergrepet mot den norske befolkning siden tyveriet av kredittkasseaksjene.

En regning til folket på 2 milliarder kroner. Helt unødvendig og antakeligvis mot befolkningens vilje, har Stortinget bestemt at FM-nettet skal slukkes over hele landet i år.

For å spare 100 millioner kroner (?), påfører man befolkningen, etter sterkt påtrykk fra NRK, en regning på 2 milliarder kroner.

10 millioner radioer skal skrotes. Antar vi at det finnes i gjennomsnitt fem stk. FM-radioer pr. husstand i dag, vil altså hver husstand bli påført cirka 10.000 kroner i helt unødvendige kostnader og med tilhørende miljøkostnader da 10 millioner radioer skal skrotes.

Dette er en respektløs opptreden av det norske Storting overfor befolkningen. Regjeringen, som har programmert et lavere avgiftsnivå, blir lite troverdig når de påfører alle husstander slike ekstra kostnader.

Det verste er at NRK, folkets formidlingsinstitusjon nr. 1, skryter av at de er først i verden med overgrepet. De burde skammet seg skikkelig! De fleste mener vel at man bør ta i bruk ny teknologi, men her går man for fort frem, noe som koster befolkningen dyrt.

I andre land, der altså hensynet til folket er mer utviklet enn hos oss, handler man mer rasjonelt og hensynsfullt og lar FM-nettet være oppe i flere år enda. Dette som et selvfølgelig tiltak for at folk kan få tid på seg til å fordele overgangskostnadene over flere år. Nå håper jeg at lokalradioene kan holde på lenge, så får vi støtte opp om dem så godt vi kan.

Sikkerhets- og beredskapsmessig er jo dette drastiske tiltaket helt på trynet. Det kunne det vært rettet på ved å holde FM-nettet åpent noen år til.

Undertegnede skal, i solidaritet med de som ikke ser seg råd til å følge med på dette offentlige og diktatoriske kjøret, flytte inntil videre til lokal frekvens eller trøye meg med god cd-musikk for derigjennom å bli påmint at man må være på vakt mot nye overgrep.

Nødvendig nyhetsinfo får vi i alle fall gjennom avisen (for mitt vedkommende TK og Aftenposten). Farvel NRK!