Verdensdagen for psykisk helse

Av
DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

LeserbrevDen 10. oktober 2017 markeres «Verdensdagen for psykisk helse». Dette er en årlig markering over hele verden med henblikk på å fremme økt bevissthet om psykisk helse. Organisasjonen «Mental Helse» har siden 2003 koordinert arbeidet med verdensdagen i Norge på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Årets tema er «Noe å glede seg over». Her oppfordres vi til å finne små og store ting som skaper glede hos oss selv og andre. Når vi har noe å glede oss til, øker endorfinnivået vårt, og stress reduseres. Det å glede seg bidrar således til bedre psykisk helse i hverdagen.

Hver av oss har en psykisk helse som vi bør være bevisste på å ta vare på. Noen psykiske lidelser er arvelige. Mange psykiske vansker er naturlige reaksjoner på livsbelastninger eller andre miljøpåvirkninger. Andre igjen kan skyldes en kombinasjon av disse. Å ikke ta vare på sin psykiske helse kan gi vansker med å finne en trygg forankring i livet.

Vi mennesker er sosiale vesener. Det ligger i vår natur å søke tilhørighet og sammenhold med andre mennesker. Det å bli avvist er noe av det verste som kan skje et menneske når det gjelder psykisk helse.

Psykisk helsetjeneste for barn og familier (PHBF) inngår i «Forebyggende helsetjenester for barn og unge» i Kristiansund kommune. Tilbudet er et lavterskeltilbud for gravide, barn og ungdom i alderen 0-20 år og deres familier. Tjenesten har til hensikt å forebygge at psykiske vansker hos barn, ungdom og gravide vokser seg store.

Vi skal hjelpe barn og unge til å kjenne seg verdsatt i de relasjonene de inngår i og finne mening med livene sine. Samarbeid med blant annet barnehager og skoler vurderer vi som viktig i oppfølgingen av den enkelte familie i tillegg til veiledning/samtaleterapi. Brukermedvirkning står sentralt i arbeidet vårt, og tilbudene som iverksettes fra tjenesten tilpasses den enkelte familiens behov.

Regjeringens nye strategiplan for psykisk helse peker på at psykisk helse henger sammen med erfaringer tidlig i livet, gode relasjoner, gode opplevelser og fellesskap.

Noe å glede seg over og livsmestring henger nøye sammen. Gleden over å trives med sine nærmeste og føle at man mestrer skolehverdagen og fritidsaktiviteter er avgjørende for psykisk helse.

Vi som jobber i Psykisk helsetjeneste for barn og familier skal i år markere Verdensdagen for psykisk helse ved å ha en stand på Amfi Storkaia kjøpesenter mellom klokken 12.00–18.00. Det vil bli gitt ut materiale fra Verdensdagen, og det vil være mulighet for å ta en prat med oss som jobber i Psykisk helsetjeneste for barn og familier.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags