Gå til sidens hovedinnhold

Hva skal vi eie i fellesskap?

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helge Orten forsøker i Tidens Krav å ro seg unna den utsalgspolitikken Frp/Høyre-regjeringen står for.

Leser man Frps og Høyres programmer, er det tydelig at privatisering, nedsalg og utsalg skal være hovedregelen. Arbeiderpartiet har motsatt utgangspunkt. Er det ikke gode grunner for salg, bør det fortsatt være felleseie av viktige naturressurser og infrastruktur.

Historien har vist oss at salg av våre felles naturressurser kan være dårlig butikk. Bare tenk på hva som hadde skjedd om Carl I. Hagen i 1975 hadde fått gjennomslag for å selge Statfjord-feltet for en engangssum på 10 mrd. kr. Heldigvis gikk det ikke som Hagen ville, slik at vi i dag sitter med et oljefond på over 7.800 mrd. kr.

Men Frp har ikke tatt lærdom av historien. I programmet sitt skriver de at det er et mål å bygge ned det offentlige eierskapet i selskaper som driver i direkte konkurranse med private aktører, som SAS, Bring, Avinor og NSB.

Høyre følger villig med på ferden, for også i Høyre er salgsiveren stor. De vil splitte opp og selge deler av Statkraft, selge arvesølvet som har bygd Norge. Arbeiderpartiet er sterkt imot ethvert forsøk på privatisering av Statkraft.

Det samme gjelder Statskog. Det ble folkeopprør da Frp/Høyre-regjeringen ville privatisere Statskog som med sine store naturområder sikrer folk tilgang til jakt, fiske og friluftsliv. Nå ser vi at de selger unna stadig større arealer av fellesskogen. Når skogeiendommene som selges, blir så store og dyre som det vi nå ser, er det mindre sjanse for at det er lokale skogeiere som kjøper. I stedet åpnes det opp for at rike, utenbygds forretningsfolk kan kjøpe opp private jaktterreng og stenge allmennheten ute. Derfor mener Arbeiderpartiet at utsalget av skogen vår må stanses nå.

Regjeringen ivrer dessuten for å endre konsesjonslovene. Arbeiderpartiet mener dette bærer galt av sted. Jorda og skogen skal eies lokalt; av dem som aktivt driver den. Vil vi at det skal bo folk i hele landet, og at vi er avhengig av lokalt eierskap. Å slippe store kapitalaktører inn på eiersiden er resepten på økonomisk sentralisering. Færre vil styre mer av økonomien. Derfor mener Arbeiderpartiet at fortsatt konsesjonslovgivning sammen med en endringsvillig jord- og skogpolitikk er viktig for å sikre økt matproduksjon i Norge.

Eksemplene over viser oss at valget den 11. september står mellom utsalgspartiene Høyre og Frp på den ene siden og en Ap-ledet regjering som slår ring om fellesskapets ressurser.

Vi står foran et viktig verdivalg.

Kommentarer til denne saken