Gå til sidens hovedinnhold

Frykter for Aure Rehabiliteringssenter

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Igjen henger tunge mørke skyer over Aure Rehabiliteringssenter. Siden vedtaket i 2011, om å samle rehabiliteringstilbudet i «sykehuskroppen», har Aure Rehabiliteringssenter flere ganger vært truet. Frykten henger nå atter en gang over ansatte og pasienter ved rehabiliteringssenteret som en julegave av uvisshet rundt egne arbeids- og behandlingsplasser. Aure Høyre har blitt kjent med at administrerende direktør, Espen Remme, skal legge fram en plan for rehabiliteringstilbudet innen helseforetaket, til styremøtet i Februar i 2019. Likeledes at helseforetaket ser seg nødt til å redusere bygningsmasse for å spare inn på driftsbudsjettet.

Vi i Aure Høyre kan kun forestille oss hvordan de ansatte går rundt med frykten for sine arbeidsplasser. Dette er ansatte med høy kompetanse rundt spesialisert rehabilitering, som ikke har tilsvarende jobbmuligheter her i sin hjemkommune. Ett annet moment er at Fylkeslegen i Hordaland har godkjent institusjonen til å kunne ta imot 2 fysioterapeuter årlig i turnustjeneste. I tillegg tilrettelegges det for praksisplasser ifm. høyskoleutdanning. Dette gode fagmiljøet som inneholder en samling av fysioterapi, ergoterapi, syke- og vernepleie samt ernæring, vil forsvinne ved å bli flyttet inn i «sykehuskroppen». Aure Rehabiliteringssenter har ett godt driftet kjøkken med 6 ansatte. Egen vaktmester i tett samarbeid med lokale servicebedrifter, sørger for optimal og effektiv drift at tekniske anlegg ved bygget.

Ved avvikling av rehabiliteringssenteret må de ca. 50 ansatte flytte etter, da pendling ikke vil være gjennomførbart. Dette medfører at Aure kommune nå risikerer at flere familier flytter bort fra kommunen. Dette er katastrofalt for en liten kommune som Aure. Rehabiliteringssenteret er en viktig arbeidsplass i kommunen.

Aure rehabiliteringssenter er en del av spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester til pasientgrupper innenfor parkinsons, slag, MS, nakke/rygg og innen arbeidsrettet rehabilitering. Rehabiliteringssenteret dekker Nordmøre og Romsdal, samt søndre deler av Trøndelag. Avvikling av dette tilbudet her, vil medføre at pasientene i dette området nå vil måtte reise betydelig lengre for å få samme det samme tilbudet. Stikk i strid med faglige anbefalinger om rehabilitering så nære hjemmet som mulig. Dette vitner igjen om det stadige jaget om å flytte arbeidsplasser og behandlingstilbud bort fra nordlige deler av fylket og ned til de sørlige delene av fylket.

Rehabiliteringssenteret tilbyr i dag plass til 20 pasienter. Dette etter en tidligere pålagt reduksjon i behandlingsplasser i. Ved å øke antallet behandlingstilbudet med 5–7 plasser, vil man få flere pasienter ut fra både kirurgiske- og medisinske sengeposter ved sykehusene. Dette vil redusere ventelister og antall dyre liggedøgn. Det må rettes ett stort fokus på den viktige behandlingen de faktisk gir, og hvilke konsekvenser dette vil få ved en nedleggelse. Ikke ett eneste av de 4 sykehusene i Møre og Romsdal er rustet for, eller har kapasitet til å «overta» disse pasientene. Kompetansen finnes heller ikke ved sykehusene. De berørte kommunene i «nedslagsfeltet» er ikke rustet for å kunne gi dette tilbudet til sine pasienter. Dette gjelder selvsagt også vår egen kommune – Aure. Derfor er helseforetaket «sjakk matt» fordi alternativet ikke finnes, og det vil ikke være en eneste krone å tjene på en eventuell nedleggelse. Det har også vært forsøkt å opprette en avdeling for rehabilitering i ved sykehjemmet i Surnadal, uten at dette lyktes.

Fasilitetene ved Aure Rehabiliteringssenter er unike, med tanke på tilgang til vakkert og variert turterreng, samt ett moderne varmtvannsbasseng. Bassenget ble i sin tid finansiert ved at innbyggere og næringslivet i Aure kommune bidro 1,2 millioner. Ved å legge rehabilitering inn i «sykehuskroppen» vil slikt tilbud være fraværende og i strid med forsking som sier at rehabilitering er best utenfor «sykehuskroppen». Bygningsmassen er oppgradert de siste årene med nødstrømsaggregat, ventilasjonsanlegg i bassengområdet og nytt telefonsystem mm. Aure Rehabiliteringssenter forvalter eget budsjett, dette med bygningsmessig drift og vedlikehold under egen kontroll. Dette gir en effektiv drift som gjør at regnskapet i flere år har gått i pluss.

Kommentarer til denne saken