Gå til sidens hovedinnhold

Faste ansettelser - også for ansatte i bemanningsbransjen

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi ser økt bruk av innleie fra bemanningsbyrå og ansettelsesformer som midlertidige ansettelser, ekstrahjelper og 0-timers kontrakter. Fast ansatt uten garantilønn er en en form for løsarbeiderkontrakt. Det må bli slutt på muligheten til å ha fast stilling og samtidig null innhold!

Fast ansettelse med inntekt gir rett til feriepenger, sykelønn, pensjonsopptjening og foreldrepenger. Fast ansatt uten garantilønn gir 0 boliglån, ikke lønn mellom oppdrag, stor sjanse for å miste retten til velferdsordninger.

Fellesforbundet vil ha:
- Trygge ansettelser – flere ansettelser
- Trygge jobber med faste timer og sikkerhet for inntekt
- Begrensning i muligheten til å leie inn fra bemanningsforetak
- Adgangen til midlertidig ansettelse på generelt grunnlag fjernes
- Offentlige anskaffelser må stille krav om sikre og trygge ansettelsesformer

Regjeringens forslag om regulering av innleid arbeidskraft som ble lagt fram 29.06.17 er for svak og vil svekke bedrifter med faste ansatte. Forslaget kan gi flere og ikke færre innleide, og det reduserer mulighetene for mange ansatte i bemanningsbedrifter til å bli fast ansatt. Økt innleie vil føre til færre lærlinger.  

En uthuling av lovverket vil være et konkurransefortrinn for bemanningsbyråene fremfor bedrifter med faste ansatte. Forslaget innebærer at bemanningsbyråene gis en helt ny adgang til å ansette arbeidstakere midlertidig.

Arbeids- og administrasjonsminister Anniken Hauglie (H) foreslår å begrense bruken av innleie i bygningsbransjen og kanskje andre bransjer, men samtidig vil hun frita bemanningsbyråene fra arbeidsmiljølovens krav om faste ansettelser! Dette vil føre til at mange ikke får lønn mellom oppdrag, dvs. ingen lønn fra arbeidsgiver og heller ikke rett til dagpenger fra Nav.

Hvem skal ta i inn lærlinger? Bemanningsbyrå uten faste ansatte? Bedrifter med faste ansatte vil være så presset på pris at de vanskelig vil kunne ta seg råd til å ta inn lærlinger. Bedrifter med faste stillinger som gir en arbeidstaker sikker inntekt og trygghet i hverdagen vil vanskelig kunne konkurrere mot bemanningsbyrå.

Vi trenger et styrket organisert arbeidsliv. Fellesforbundet avd. 65 er helt uenig med regjeringen i at arbeidsmiljøloven skal endres slik at ansatte i bemanningsselskapene skal kunne ansettest midlertidig når de blir utleid, for å dekke opp vikariat. Innleie fra bemanningsselskap utover å dekke opp vikariater o.l. må bare tillates dersom innleie er hjemlet i en landsomfattende tariffavtale. Dette er et av Fellesforbundets viktigste forslag, og er ikke nevnt med ett ord i forslaget fra regjeringen.

Stopp 0-timer, 0 lønn og 0 trygghet, også for ansatte i bemanningsbransjen. For å få til dette må vi ha regjeringsskifte til høsten.

Kommentarer til denne saken