En reform for hele landet

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp). Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Driftsbudsjettet til politiet er blitt styrket med 2,5 milliarder og 1.644 flere ansatte siden regjeringen tiltrådte. Samtidig gjennomgår etaten den største endringen i nyere tid.  Med nærpolitireformen sikrer vi et kompetent og effektivt nærpoliti, og utvikler gode fagmiljøer som er rustet til å møte morgendagens utfordringer.

Samfunnsutviklingen stiller nye krav til hva som er en god og tilfredsstillende polititjeneste. For å fortsatt ha et av verdens beste politikorps, må det moderniseres. Det er det bred enighet om, både på Stortinget og i politiet.

Det er innholdet i politiets tjenestetilbud som betyr noe for befolkningen, og målet med reformen er å gi et enda bedre tjenestetilbud og som har mer lik kvalitet – over hele landet.

Noen kontorer slås sammen og noen få fellestjenester sentraliseres.  Men vi gjør dette for å frigjøre ressurser til mer politikraft der folk bor og ferdes, også på nettet. Og vi gjør det for å heve tjenestekvaliteten over hele landet både innfor forebygging, beredskap og etterforskning.

Nærpolitireformen inneholder en rekke tiltak som skal bidra til politiets lokale forankring. 

Forebygging skal gis et betydelig løft, med bedre planer, mer strukturert samarbeid med kommuner og andre viktige aktører og deling av beste praksis. Alle kommuner skal ha minst en politikontakt, som har ansvar for at anbefalinger fra lokal samarbeidsorganer for forebygging følges opp i politidistriktet. Politikontakten skal ha nær dialog med kommunene og bidra til mer målrettet forebygging. Politirådet skal videreutvikles slik at det fungerer etter hensikten over alt i hele landet.  

Det er når vi utsettes for en uønsket hendelse det er viktigst for folk flest at politiet er tilgjengelig og raskt på åstedet. Vi innførte derfor i 2015 krav til politiets responstid som tydeliggjør forventningene til politiet og gjør at de må planlegge tjenesten slik at folk får hjelp når de trenger det. Responstiden skal vesentlig forbedres i årene som kommer. Det er avstanden til nærmeste patrulje som er det mest vesentlige for hvor lang tid det tar før du får hjelp. I tillegg til responstidskrav sikrer vi at alle politidistrikter har innsatspersonell som er i stand til å håndtere krevende hendelser.

Det utvikles bedre løsninger for anmeldelse på nett. For deg og meg betyr det at vi ikke må besøke et kontor for å kunne levere inn anmeldelse. I starten vil det være mindre alvorlige lovbrudd, men tilbudet vil bli utvidet i årene fremover.

Nye arbeidsmetoder tas i bruk slik at en større del av politiets arbeid utføres av patruljene på åstedet. Patruljene er bedre utstyrt slik at det tas avhør direkte og bilder, video og bevis sikres raskt. Etterforskning av ferske spor gir økt sannsynlighet for oppklaring, og etterforskningen tar kortere tid.

I tillegg gjennomføres det en omfattende kompetanseheving på etterforskningsfeltet, og det etableres systematisk videreutdanning for å sikre at nye metoder og teknikker tas i bruk. Målet er at etterforskningskvaliteten skal heves og at flere ansatte skal mestre faget bedre. Det skal  utvikles sterkere fagmiljøer flere steder i landet

Politiet må få det de trenger for å kunne levere bedre tjenester til befolkningen. Regjeringen har hele sin periode vært opptatt av å bygge opp polititjenesten. Vi har satset på økte bevilginger til digitalisering og bemanning. Politidekningen sikres slik at vi vil ha en nasjonal dekning på to politifolk per 1.000 innbygger i 2020.

Etter et bredt forlik på Stortinget ble det enighet om at Politidirektoratet fikk delegert myndighet til å beslutte ny tjenestestedsstruktur. Det ble stilt tydelige krav til prosessen for å komme frem til den nye strukturen, hvor involvering av kommunene var et svært sentral krav i arbeidet. Politidirektoratet offentliggjorde beslutningen 13.januar. Berørte kommuner kan klage og klagefristen er 8 uker.  

Nærpolitireformen er en kvalitetsreform som vil gagne hele landet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken