Vindkraft og det grønne energiskiftet

Av
DEL

LeserbrevEt moderne samfunn er helt avhengig av energi for å fungere, både for oss i privatlivet, for næringsliv og for alle offentlige tjenester. I Norge er vi begunstiget med natur som er av største verdi for mennesker og dyr, for opplevelser og for energiproduksjon. Det er Venstre sitt klare mål å balansere slike hensyn.

Aksjonsgruppa mot vindkraft i Aure/Skardsøya har utfordret oss med spørsmål om hva Venstre i Møre og Romsdal mener i saken om mulig utbygging av vindkraft i Aure/Skardsøya og Haram.

Vi står midt oppe i en omlegging av vår energiproduksjon. Inntil nylig har Norge vært nok forsynt med energi fra vasskraft, en svært ren energiproduksjon sett i forhold til utslipp av klimagasser for produksjon av strøm fra fossile energikilder.

FN og EU har satt klare mål om en radikal reduksjon av utslipp av klimagasser for å stoppe temperaturøkning på jorda. Som ledd i det grønne skiftet skal vi stanse bruk av fossil brensel på en rekke områder der det i dag er førstevalg, ikke minst innen transport. Det gjelder både biler, ferger og hurtigbåter, arbeidsmaskiner, jernbane og fly. Venstre har klare politiske mål om konkret å gjøre nødvendige tiltak for at dette realiseres. Da kommer diskusjonen om hvilke energiformer som kan være de beste å satse på.

Vannkraft kan ennå utnyttes bedre ved å effektivisere bla ledningsnett. Vindkraft på land er etter lang tid med teknologiutvikling blitt lønnsom, og er pr. i dag det eneste konkurransedyktige alternativet for å oppnå et nødvendig grønt energiskifte på kort sikt, det vil si de nærmeste ti-tolv åra.

Venstre mener at vi må intensivere forskninga som vil gjøre det raskest mulig lønnsomt å satse på havvind, som ennå ligger to til tre ganger høyere i pris enn vindkraft på land. Videre må det satses mer på solceller og bølge-/tidevannskraft. Vi er langt fra i mål med å dekke fremtidens energibehov. Venstre tror at alle de energiformene som er nevnt over, vil være nødvendig å satse på, skal vi nå målet om nok energi dekt fra en utslippsfri produksjon, altså uten fossil brensel.

Så til det konkrete spørsmålet om hva Venstre mener om vindkraft på Nordmøre, mer bestemt om det kan bygges ut på Skardsøya i Aure, og om Haram.

Venstres holdning er at en slik eventuell utbygging må ha lokal forankring, altså at kommunen selv må gjøre et vedtak om at det ønskes vindkraftutbygging i sin kommune. Folkemeningen veier tungt for Venstre. Ved en eventuell vindkraftutbygging på land må det tas hensyn til klassisk naturvern og til kulturminner. Kulturminner blir betydelig utfordret hvis det blir vindkraftutbygging på Haramsøya, noe Møre og Romsdal fylkeskommune har påpekt og rettet kritiske merknader om i brev til NVE 10.05.19. Vi støtter fylkeskommunen i dette.

Vi vil endelig få nevne Smøla som i sin tid sa ja til vindmøllepark, og som har opplevd svært positive ringvirkninger av denne utbyggingen, og samtidig fått balansert dyreliv og naturvern. Dette er en viktig erfaring å ha med. Og for å understreke, så var det Smøla kommune selv som ønsket utbyggingen. Det er en grunnpremiss for Venstre i de kommuner der vindkraftutbygging på land skal være aktuelt.

Ragnhild Helseth (fylkesleder Møre og Romsdal Venstre) og Pål Farstad (fylkesordførerkandidat)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags