Årets statsbudsjett foreslår mer enn 9 milliarder kroner til forskning og innovasjon. Det kan komme din bedrift til gode.

Norsk økonomi står overfor omfattende endringer. Det har vært en tøff tid for oljenæringen.  Teknologiutviklingen og digitaliseringen skjer i en rasende fart. Og klima- og miljøutfordringer krever at vi må finne nye og bærekraftige måter å drive på.

I statsbudsjettet har mitt fokus derfor vært på forskning og innovasjon. Vi foreslår å bruke over 9 milliarder kroner på dette i 2018. Satser vi på disse områdene, får vi nye ideer og bedre løsninger for Norge AS. Inkludert i denne potten er Skattefunn og Kapitalfunn. Førstnevnte er en ordning som gir skattefradrag til bedrifter som driver med forskning og utvikling. Sistnevnte er en ny ordning som gir skattelette for å hjelpe gründere.

Regjeringen foreslår også å gi 100 millioner kroner til nye testsentre for næringslivet, såkalte katapultsentre. Det har vært vanskelig for små og mellomstore bedrifter å få testet ut sine ideer. Sentrene vil fungere som en slags "sløydsal for næringslivet". Her kan bedrifter og forskningsmiljøer teste ut ny kunnskap og teknologi. Jeg håper dette vil få frem nye industrielle suksesser, og gi norsk økonomi flere ben å stå på.

Sist, men ikke minst, ønsker regjeringen å fortsette profileringen av Norge som en ledende havnasjon. Derfor foreslår vi ekstra millioner til havforskning og forskning på nye marine arter. Og vi foreslår 2 milliarder kroner til tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, fordi vi må sikre norsk maritim kompetanse, rekruttering av sjøfolk og at rederiene får konkurransedyktige vilkår. 

På denne måten sikrer vi økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig velferdssamfunn.