Sjøheimevernet er viktig for beredskapen langs kysten

Sp-leder i Kristiansund Erik Hansen (fra venstre), stortingsrepresentant Jenny Klinge, områdesjef Rossvoll, skipssjef Lyngvær Jorunn Kvernen, Maritta Ohrstrand og Ingrid Uthaug fra Sp.

Sp-leder i Kristiansund Erik Hansen (fra venstre), stortingsrepresentant Jenny Klinge, områdesjef Rossvoll, skipssjef Lyngvær Jorunn Kvernen, Maritta Ohrstrand og Ingrid Uthaug fra Sp. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevSjøheimevernet i Norge er organisert i 17 områder langs kysten, og er en viktig del av vårt beredskapssystem på linje med Heimevernet på land.

For kystbefolkningen gir tilstedeværelse av Sjøheimevernet en ekstra trygghet for befolkningen når uforutsette hendelser inntreffer på sjøen. Sjøheimevernet er en del av distriktenes samlede beredskap og de arbeider i nær tilknytning til politiet når noe skjer.

Vårt Sjøheimevernsdistrikt strekker seg fra Bud i sør til Trondheimsleia i nord. Sjøheimevernets mannskaper kan møte på kort varsel og har den nødvendige lokalkunnskap for å kunne aksjonere raskt.

Sjøheimevernets folk har årlige treningsdøgn for å kunne handle målrettet og effektivt i krevende situasjoner.

Nedlegging av Sjøheimevernet vil medføre en svekket beredskap langs kysten. Vi registrerer at det ikke er avsatt midler i statsbudsjettet for 2017 til Sjøheimevernets virksomhet.

I Kristiansund er det lagt ned en formidabel dugnadsinnsats i oppgradering av Sjøheimevernets base for vårt område. Det er de frivillige mannskaper som har utført dette arbeidet.

Bystyret i Kristiansund ber om at nødvendige midler til drift av Sjøheimevernet stilles til rådighet også for 2017. Det er lite å spare rent økonomisk på at disse enhetene med frivillige mannskaper med stor lokalkunnskap  legges ned , men mye å tape rent beredskapsmessig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags