Senterpartiet opp og fram

Av
DEL

LeserbrevSom ganske ferskt Sp-medlem ønsker jeg, og føler sterkt for å klargjøre og belyse litt av den merkelige situasjonen vi nye Senterparti-medlemmer har havnet i, samt konkretisere en del uttalelser gjengitt i media, og ikke minst hvordan vi har blitt mottatt og behandlet som nye medlemmer i lokallaget. 

Dessverre må jeg kommentere en del av siste ukes hendelser og medieoppslag. Jeg tenkte at det er på sin plass å forsvare at vi har meldt vår ankomst i partiet, noe som absolutt ikke skulle være nødvendig, tvert imot. I TKs oppslag 30. august uttaler Maritta Ohrstrand at «flere av de nyinnmeldte medlemmene IKKE har vært på et eneste møte med oss». Hvordan skulle vi ha fått til det når noe av stridens kjerne, nominasjonsmøtet 21. juni, ble avlyst omtrent samme dag det skulle holdes, og det overhodet ikke har blitt innkalt til et eneste møte etter det, før medlemsmøtet torsdag 30.8 forrige uke. Styret har altså selv sørget for at det ikke har vært noen avholdte møter vi kunne deltatt på.

Dette medlemsmøtet fikk særdeles god oppslutningen fra nye medlemmer, og hadde til sammen over 50 deltakere. Allikevel mener Ohrstrand det er «rart at medlemmer som ikke har møtt styret tidligere» nå ønsker nytt årsmøte med nyvalg av styre. Årsaken til den beslutningen er godt dokumentert i oppropet.

Når det gjelder neste artikkel i TK 31.8 dagen etter møtet, uttaler Berit Frey at 32 medlemmer gikk fra møtet etter avstemmingen og ikke var interessert i å diskutere politikk. I innkallingen og agendaen til medlemsmøtet står det: «Vi skal prioritere 5 kandidater til fylkestingslisten og 9 utsendinger til nominasjonsmøte (fylkeslista). Fortløpende etter medlemsmøte blir det gruppemøte før bystyret 04.08.» Vi oppfattet dette som helt utenfor vår agenda, og ble svært overrasket og forbauset over at styreleder Frey i etterkant anklager de nye medlemmene i partiet for å ikke ville diskutere politikk, ikke til oss men direkte til media, noe som er svært uheldig og ufin behandling av nye partimedlemmer.

Frey snakker heller ikke om lokallagets medlemsmasse som en helhet, men bruker konsekvent "VI" og "DE". Angående forslaget over representanter til Fylkeslista sier Frey at «DE ville gjøre sitt, og DE fikk det som DE ville.» Dette tilbakevises på det sterkeste. Det kom forslag på representanter fra medlemmene som ble forandret på 3-4 ganger slik at alle tilstedeværende kunne enes om ett forslag. Det ble godt mottatt og det endelige forslaget ble enstemmig vedtatt.

Selve mottagelsen av alle de nye medlemmene som stilte opp for partiet på møtet ble vi dessverre møtt med en isfront og en kald skulder. Vi ble ikke spesielt ønsket velkommen til alle nye medlemmer, noe som er vanlig folkeskikk i slike sammenhenger. Det skulle vel heller vært applaudert og satt pris på med varme ord at så mange har meldt sin interesse og blitt medlem hos Senterpartiet. I stedet blir vi hetset i media som fritt vilt, og det var allerede på trykk og gitt ut mens møtet pågikk, altså var disse uttalelsene levert av Ohrstrand lenge før møtet var startet og ingen i ledelsen hadde møtt oss.

Og for å følge opp Maritta Ohrstrand: Jeg har aldri opplevd maken i min 40 års lange yrkeskarriere som innbefatter flere styreverv, råd og utvalg jeg har sittet i, verken lokalt eller nasjonalt. Da er det nok ikke så rart at det er et sterkt ønske om valg av nytt styre!

Jeg ser at det i lederartikkelen i TK 31.8 står at medlemsvervingen og krav om ekstraordinært årsmøte er nærliggende å kalle et politisk kupp, og at det videre påstås at det er viktig for oss å sverte dagens partileder, og hvorfor, noe som er helt absurd. I samme utgave nevnes av Ohrstrand og Slagsvold Vedum at det kan være smart med vedtekter som sier at nye medlemmer ikke får avgi stemme før de har vært medlem en god stund. Da er det bare å presisere at de aller fleste det her refereres til har vært medlemmer i partiet i 2-3 måneder før avstemmingen, som er langt innenfor det som foreslås i en eventuell vedtektsendring. I lederen skrives det videre at det kreves åpenhet og svar på hvordan vervingen av nye medlemmer har foregått, og hvorfor. Ja ja, det er jo ikke så mange måter det kan gjøres på da.

Her har det vært flinke driftige medlemmer som har stått på for partiet for å få inn flere medlemmer som aktivt kan bidra med å fremme Senterpartiets politikk og støtte opp og være med å gjøre en innsats i lokalpolitikken. Alt som er gjort av aktiviteter her er gjort i aller beste hensikt for å styrke lokallaget og helt og holdent langt innenfor alle lover, regler og vedtekter.

Å få inn litt friskt nytt blod i partiet både i styret, nominasjonskomite og medlemsmasse er vel ikke å forakte da de fleste til nå som sitter i styret og nominasjonskomiteen kommer fra indre Frei og er nære naboer, slik det alltid har vært ... og som sikkert har stemt Senterpartiet hele livet. Ikke fordi Senterpartiet alltid var det partiet som man alltid var enig i, men fordi far og mor, besteforeldre, slekt og naboer, alltid har stemt det samme, slik det alltid har vært gjort ... Dette er ikke en påstand, men mer en betraktning for å sette fingeren på at endring vil være positivt og ofte nødvendig for videre framgang. «Hvem vil vel sitte i en robåt og ro i ring på Freifjorden når de heller kan være med cruisebåten som svipper innom Kristiansund havn»

Verden går framover, og det skal Senterpartiet også. Mange undrer seg kanskje over at så mange har valgt å gå inn i Senterpartiet, men nå er det nå en gang slik at i dagens samfunn stemmer de fleste av oss opp gjennom livet flere forskjellige partier, og noen ganger kan det være vanskelig å bestemme seg til valget. Det gjenspeiler seg tydelig i den økte bruken av diverse «valgomater» på nett som hjelper deg å velge ut fra de saker som du engasjerer deg i, og som til slutt forteller deg hvilket parti du ligger nærmest i forhold til saker du brenner for.

En av oss ble beskyldt for å være «politisk hore», og shoppe partier etter vær og vind. Personen forsvarte sine meninger opp gjennom livet og har skiftet parti noen ganger, noe de fleste velgere også gjør ved hvert valg, og som er vanlig i tiden vi lever i. Svaret var: «Ja, ja, da er jeg vel det da, og jaggu er jeg stolt av det»! Det gjelder å ikke stivne i samme spor av gammel vane, men ta egne klare valg og stå for egne synspunkter.

Sak, nærmiljø og lokalpolitikk er det som gjelder ved kommunevalget neste år, likeså er det også et viktig personvalg av lokalpolitikere vi mener vil utføre den beste jobben for Senterpartiet, Kristiansund og Nordmøre. Etter sammenslåingen av Kristiansund og Frei er det nå enda viktigere å få inn litt mer geografisk spredning, nye friske tanker, flere lyse hoder som kan slå seg sammen og finne gode fornuftige løsninger og fanesaker for å løfte Kristiansund, Nordmøre og Senterpartiet.

Men vent litt, en fugl kvitrer ... Er det sant? Mobilisering og medlemsvervekampanje? Men nå fra den «andre fløya» i partiet. Hurra ... Nei, det var vel ikke sånn det skal reageres nei, men heller: Er ikke det ulovlig da? Er ikke det skittent spill, politisk kupp fra noen som er høy på politisk makt, og hva er hensikten? Jaaa, akkurat ja, nå kommer jeg på det. Demokratisk flertall til det forestående ekstraordinære årsmøtet med valg av nytt styre. Da er det veldig viktig at ledelsen i Kristiansund Senterparti tar inn over seg det faktum at de selv sterkt ønsker en vedtektsendring som sier at nye medlemmer må ha vært medlem i partiet i minst 1 måned for å kunne avgi stemme. Da er det viktig at første punktet på dagsorden i årsmøtet blir denne vedtektsendringen slik at ledelsen får ønsket sitt innfridd. Hvis ikke blir det som å bite deg selv i halen og springe i ring, man kan bli skikkelig svimmel av det! 

Jeg føler med dette innlegget at jeg har fått sagt ifra og forsvart mange av oss nye medlemmer og de følelser det har medført på grunn av beskyldninger og offentlig trakassering som vi ble møtt med i media. Da må det være lov å si ifra… nok er nok!

Nå må vi se framover, samarbeide tett i lokallaget og løfte Senterpartiet opp og fram og skape troverdighet. Gamle og nye medlemmer må gå hånd i hånd og jobbe tett sammen for å skape et framtidsrettet og fruktbart Senterparti i Kristiansund og Nordmøre, og som skal fortsette å spire og gro i godt jordsmonn.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags