Maktkamp i Kristiansund Sp

Av
DEL

LeserbrevTorsdag 30. august var en trist dag sett med tradisjonelle Senterparti-øyne i Kristiansund. For et ordinært medlem var det spesielt å være vitne til partimøtet som fant sted denne kvelden. Møtet hadde to annonserte formål: Først å velge lokallagets utsendinger til fylkesmøte for nominasjonsprosessen av Sp-kandidater til fylkestinget samt fremme forslag til Sp-representanter på fylkesnivå, og til sist diskutere saker til behandling i bystyremøtet 4. september. Begge sesjoner var forhåndsannonsert og åpne for alle medlemmer.

Gruppemøter før bystyret har for øvrig alltid vært åpne for alle Senterpartiets medlemmer, og man oppfordres til å møte for å bidra med politiske innspill.

Av litt over 50 møtedeltakere denne kvelden var cirka 30 medlemmer helt nye og uten tidligere historikk eller møtedeltakelse i partiet. I tillegg til disse var også Geir Nordli til stede sammen med et par tidligere kolleger fra Fremskrittspartiet. Basert på framferd og agendaen virker det som de fleste av kveldens nye deltakere er et direkte resultat av at en målrettet aksjon. Geir Nordli og en nærstående har etter eget utsagn vunnet Sps nasjonale medlemsvervekampanje tre måneder på rad denne sommeren. Disse opplysningene har også framkommet i form av gratulasjoner og oppmerksomhet på medlemsmøter.

Gevinsten fra sommerens verveinnsats kom svært godt til syne under torsdagens møte. I kraft av et knusende og velorganisert flertall ble lokallagets styre og valgkomiteen allerede fra møtestart vingeklippet og kneblet. Nykommerne med sitt flertall innsatte sin egen medbragte ordstyrer, og ledet deretter nominasjonsmøtet på en påfallende detaljert og planlagt måte. Hovedpersonen og arkitekten sa forholdsvis lite under møtet, men nikk, kroppsspråk og interne ordre over bordet levnet liten tvil om hvem som hadde full regi og kontroll. I praksis var det kun tre personer i den nevnte gruppen på drøyt 30 som deltok aktivt i møtet: 1. Den utpekte ordstyreren. 2. En person som hadde fått rollen med å framsette alle løpende benkeforslag i henhold til en plan. 3. Lederen i utbrytergruppen som hovedsakelig ga interne instrukser. De resterende i gruppen forholdt seg stort sett tause, men sørget til enhver tid for å sikre nødvendig flertall i favør av det som må karakteriseres som et iskaldt kupp.

Resultatet ble at nominasjonskomiteen sin liste over representanter til fylkesmøtet ble forkastet i sin helhet til fordel for benkeforslag med nye representanter fremsatt av møtets flertallsgruppering, Geir Nordli ble naturligvis valgt på topp som utsending sammen med sine egne utvalgte representanter. Kun noen justeringer av utbryterlisten ble foretatt underveis som følge av valgtekniske feil påpekt av styret og tillitsmenn i lokallaget. Forløpet fremsto som en fiendtlig overtakelse, dirigert av møtets ordstyrer for kvelden i en tone som må kalles alt annet enn vennlig.

I neste runde sto valg av listen med forslag til Sp-kandidater til fylkestingsvalget for tur. Etter sterk overtalelse fra lokallagsledelsen lyktes man her utrolig nok å komme frem til en omforent liste over kandidater fra hele fylket. Utbrytergruppen innså her etter hvert at utsendingene fra Kristiansund ikke vil sitte i en flertallsposisjon på fylkesnivå slik man gjorde under torsdagens lokallagsmøte. Dermed blir situasjonen en litt annen og man må kompromisse.

At lokallagets leder og øvrig styre evnet å beholde roen og være saklig under hele møtet er sterkt beundringsverdig. Paradoksalt nok måtte et mangeårig Sp-medlem ta ordet under møtet og oppfordre ordstyrer til beherskelse og folkeskikk. Dette var heldigvis tilstrekkelig til at resten av møte forløp i mer eller mindre ordnede former.

Da nominasjonsdelen av møtet ble avsluttet tok leder Berit Frey straks ordet og oppfordret alle deltakere til å delta videre med gjennomgang og behandling av saker oppsatt på neste bystyremøte, slik sedvane er i Kristiansund Senterparti. En samlet gruppe på de drøyt 30 nykommerne valgte imidlertid å forlate møte på samme måte som de kom, i samlet flokk. Dagens oppdrag var åpenbart utført, nok tid var spilt. Reell politikk og behandling av planlagte kutt på over 12 millioner kroner på årets driftsbudsjett til helse og omsorg var tilsynelatende lite interessant idet nominasjonsjobben var gjort. Det er sannsynlig å anta at vi ikke ser de nye medlemmene igjen før ved neste korsvei knyttet til nominasjonsprosess og valg.

Basert på framferd og agendaen virker det som de fleste av kveldens nye deltakere er et direkte resultat av at en målrettet aksjon.

Gøran Bjelke Kalgraff, medlem i Senterpartiet

I ettertid er framstår torsdagens seanse som både godt planlagt, og forsåvidt vellykket gjennomført. Fra mitt ståsted er det naturlig å anta at torsdagens plan ble unnfanget i våres når eks-Frp'ere i partiet innså at den sittende Sp-ledelsen så det som unaturlig å dele ut topp-plasseringer på partiets nominasjonsliste ved neste valg. Fra dette tidspunktet oppsto en tilsynelatende isfront hvor samarbeidsklimaet gikk til frysepunktet. Fra et ideologisk ståsted virker det rett og rimelig at man må bruke tid på å jobbe seg opp til en ny posisjon i et nytt politisk parti, dette skjer ikke over natten. Det kan imidlertid se ut som om utsiktene til makt og posisjoner, samt en åpenbart sårbar partistruktur ble fristende å kuppe.

Jeg er imidlertid redd for at dagens situasjon vil kunne utradere Sp i Kristiansund ved neste valg. Å se et sittende bystyremedlem valgt inn på vegne av Frp, gå rett inn som ordførerkandidat for Sp ved neste valgkamp fremstår for meg som uvirkelig, men dette er det naturlig nok flertallet av partiets medlemmer som bestemmer. Til syvende og sist er det også velgerne som skal felle dommen. Jeg vil tro det er mange av oss i Kristiansund som vil ha problemer med å videreføre vårt medlemskap og gi vår stemme til Sp dersom nominasjonslisten til kommunevalget ender med å se ut som et Frp i forkledning. Jeg vil også tro at mange andre velgerne vil tenke det samme. For flere av oss betyr ideologi og verdisyn minst like mye som personer, uansett hvor gode hensikter enkeltrepresentanter har på vegne av Kristiansund og sine utvalgte hjertesaker. Det handler om forutsigbarhet og troverdighet.

Gøran Bjelke Kalgraff

Medlem, Senterpartiet

Kristiansund

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags