Gå til sidens hovedinnhold

Kristiansund Frp forventer at folket blir orientert

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Er befolkningen ført bak lyset i flere måneder? De siste dagene har vi vært vitne til en nærmest utrolig utvikling i sykehussaken. Først fikk vi signaler via RBnett (!?) om at næringsforeningen KNN hadde lagt sykehussaken død og at «de ikke anket». Torsdag kommer det for en dag, nok en gang via RBnett (!?), at det vil komme forslag til høringsuttalelse i formannskapet med følgende:

1. Kristiansund kommune anbefaler at det etableres et sterkt og fremtidsrettet akuttsykehus som rommer nødvendige funksjoner og tjenester som befolkningen på Nordmøre og i Romsdal har behov for.

2. Kristiansund kommune anbefaler at det etableres et sterkt og fremtidsrettet DMS i Kristiansund

3. Kristiansund kommune anser konseptrapportens alternativ 2A med dagtilbud, poliklinikk og dagkirurgi i eksisterende lokaler i Kristiansund som det beste og eneste akseptable alternativet.

Sett i lys av at vi har valgt å anke så er det en rekke forhold som nå bør belyses. I tillegg mener vi i Frp at andre uheldige forhold begynner å komme til overflaten. Spørsmålet vi stiller er: Hvem og hva jobber aktivt med privat helseinnovasjon / DMS og har disse jobbet med motsatt agenda enn befolkningen har trodd? Vi vil ha informasjon!

Vi i Frp reagerte internt da vi tidligere i år fikk se at KNN og andre i mai reiste til USA på studietur. Det er selvsagt positivt at næringsforeningen jobber aktivt, men har ikke befolkningen i Kristiansund krav på informasjon om hva som foregår? Vi snakker om den viktigste saken i byens historie!

Det vi i Frp reagerte på var sammensetningen av «Team Norway» som er avbildet. Her er det personer som representerer private interesser og som vi gjerne skulle hatt informasjon om hvilken rolle de har i sykehussaken? Spørsmålet er om KNN og andre har jobbet i betydelig større skala med DMS og private helseinteresser enn vi har visst om. Dette bør eventuelt deles med hele det politiske miljø og opplyses om på en bredere front.

Grunnen til at vi stiller spørsmålstegn ved dette er at det ligger i sakens natur at å beholde sykehuset og skape et stort privat prosjekt kan ha motstridende interesser. Et helseinnovasjonssenter er ikke et akuttsykehus. Fjord Ventures, som KNN samarbeider med i USA, uttalte i TK forleden at vi skal være glade for at vi ikke får sykehuset. GALSKAP! Vi i Frp er positive til alt arbeid som gjøres for å styrke byen og ikke minst innen helse utenfor dagen akuttsykehuslokaler, men nå er det på tide vi får kortene opp på bordet slik at befolkningen kan skjønne hva som skjer i deres egen by!

KNN fikk 12 millioner fra staten til å utvikle et helseinnovasjonsmiljø i Kristiansund.

For et par år siden ble det startet et løp der næringsforeningene i byen og Bølgen ble samlokalisert på Kongens Plass. Siden den gang har vi sett en utvikling der omtrent alt ligger under samme paraply, KNN. Nå slås også Bølgen og Knutzonsenteret sammen og det ligger i kortene at på sikt skal trolig alt lokaliseres på Kongens Plass og samles i KNN.

KNN er blitt en maktfaktor som jobber med viktige saker som har allmenninteresse, noe vi nå ser i sykehussaken. Ved å samle så mye makt i en organisasjon så settes det krav fra samfunnet om informasjon utad. Det vi som politikere (folkets tjenere) har sett de siste årene er at dette blir et stadig mer lukket miljø. En av landets beste medierådgivere er ansatt i KNN for å drive med strategi. Det er da grunn til å tro at KNN må kunne være åpne og gjengi mer av sin agenda enn det vi har sett så langt, eller er det som har skjedd i det siste en planlagt strategi og ment for å holde informasjon unna folket?

En del reagerte på ordlyden i RBnett sin sak om KNN der de uttalte at de «ikke ville anke». Det er ikke KNN som anker, de skal ha andre oppgaver for positiv næringsutvikling. Var dette en glipp og gir det i dag mening likevel for deres evt. skjulte agenda? KNN visste på det tidspunktet (og kanskje lenge før) at rådmannen og deler av det politiske miljøet overhodet ikke har noen tro på ankesaken og handler deretter ved å egentlig jobbe for DMS og privat helseinnovasjon?

Har de siste månedene kun vært et spill for galleriet for å tilfredsstille folket og få arbeidsro for å jobbe med den virkelige agendaen? Stemte noen partier og personer for å anke sykehussaken kun for å tilfredsstille folket? I realiteten har de ansett sykehuset som tapt og jobbet «hemmelig», i langt større grad enn befolkningen har trodd, sammen med KNN og andre for et stort privat helseprosjekt?

Vi vil hevde at det kan være gråsoner her. Utredninger og arbeid for privat helseinnovasjon er støttet av det offentlige med mange millioner og prosjektet er delvis kommunalt samtidig er det helt tydelig at det er sterke private interesser involvert. Vi mener det er så mye som står på spill og i tillegg i så stor grad et offentlig prosjekt og viktig allmenn sak at vi vil bli informert om agenda. Ikke informert via RBnett, men våre egne.

Det har gjentatte ganger vært reagert sterk på hva helseinnovasjon, med KNN i spissen og hva disse har gjort tilsynelatende uten mandat og avklaring med øvrige parter i sykehussaken, med referanse til flere saker for omtrent et år siden. Har det foregått et spill bak vår rygg langt lengre enn vi aner? Vi håper ikke det, men disse ubehagelige spørsmålene må nå avklares for å dempe reaksjoner og splid innad i Kristiansund og Nordmøre? Vi spør oss også om i hvilken grad KNN er samkjørt med det politiske miljø og fagmiljøene ved sykehuset i sykehussaken.

I skrivende stund har hverken rådmannen, politikere eller KNN kommentert de siste dagenes utvikling. Kun RBnett har informasjon om saken. Hva skjer?!

Her sitter en befolkning som er utslitte av en sak som har tatt merkelige vendinger helt fra start og nå opplever vi at det er lokalavisa hos motparten som gir oss informasjon som vår egen lokalavis selvsagt har visst om og velger å ikke bringe videre!

En del av oss reagerte med å beskylde RBnett for å ha «funnet opp» det ondsinnede vaset i saken, men det faktum at verken TK eller KNN i dagene etterpå har nevnt det med et ord beviser vel at dette ikke var noen tilfeldighet og oppspinn fra RBnett.

Nå må KNN, Ap, rådmannen og andre på banen og fortelle oss hva som skjer med DMS, helseinnovasjon og det alternative løpet som tydeligvis har gått parallelt med folkets ønske om å bevare sykehuset! Har deler av det politiske miljøet, KNN og private interesser i flere måneder aktivt motarbeidet vårt ønske om å beholde vårt lokale akuttsykehus? Vi i Frp forlanger åpenhet i sykehussaken.

Kristiansundere og nordmøringer som har drevet næring på Nordmøre og skapt arbeidsplasser i generasjoner er rasende, de kommer til oss og lurer på hva politikerne i Kristiansund tenker på, om de skjønner alvoret med at akuttsykehuset forsvinner. Ikke bare det som er av betydning for vår og framtidige generasjoners helsetilbud, men også ringvirkningene med alt sykehuset drar med seg av handel og omsetning til byen.

Vi forlanger åpenhet og krever å få vite hva som skjer med byn vårres og omlandet!

Kommentarer til denne saken