KrF er imot tvang i kommunereformen

Steinar Reiten, Kristelig Folkeparti.

Steinar Reiten, Kristelig Folkeparti. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevNoe av det siste Stortinget gjorde før vårsesjonen ble avsluttet, var å behandle Prop. 96 S om endringer i kommunestrukturen. Det som skapte størst uenighet mellom partiene, var spørsmålet om det skulle brukes tvang mot kommuner som gjennom lokalpolitiske prosesser har sagt nei til sammenslåing med nabokommuner.

Vi i KrF signaliserte i god tid før Stortinget skulle behandle denne saken, at vi var imot enhver bruk av tvang i siste fase av kommunereformen.

I løpet av de siste par årene har folkeavstemninger og kommunestyrevedtak ført til at mange kommuner har valgt å slå seg sammen frivillig. Det kan være mange grunner til dette: Nedgang i folketall, mer rasjonell arealplanlegging, større og mer robuste fagmiljøer i kommuneadministrasjonen og bedret kommuneøkonomi. Så lenge prosessene rundt kommunesammenslåing har vært frivillige, så har KrF gitt sin støtte til dette. Det har også de øvrige partiene på Stortinget gjort.

Likevel viste det seg at mange kommuner valgte å ikke slå seg sammen med andre, etter at befolkning og kommunestyrer hadde konkludert med dette etter gode lokalpolitiske prosesser. Da regjeringen likevel signaliserte at en ønsket å slå noen av disse kommunene sammen med tvang, så var svaret fra KrF klart og tydelig: Dette ville vi ikke være med på!

Hvis en stor og omfattende reform som griper direkte inn i lokale forhold skal bli vellykket, er det avgjørende viktig at den har legitimitet gjennom tilslutning fra dem som blir berørt. Det er derfor sterkt beklagelig at regjeringspartiene og Venstre valgte å bruke tvang for å slå sammen kommuner i siste fase av kommunereformen. Dette virker ikke bare provoserende på innbyggerne i de aktuelle kommunene, det setter hele kommunereformen i et dårlig lys.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags