Hvor er du, Kristiansund?

KRITISK: Framtredende politikere i Kristiansund mangler interesse for framtids-teknologi knyttet til havvind, skriver Ralph Herter.

KRITISK: Framtredende politikere i Kristiansund mangler interesse for framtids-teknologi knyttet til havvind, skriver Ralph Herter.

Av
DEL

Leserbrev9. september var det et vellykket møte i Haugesund, haugesundordfører Arne-Christian Mohn, utviklingssjef for havvind i Aker Solutions Knut Vassbotn, flere lokale nøkkelaktører og sentrale representanter for industrien som er organisert i Norsk Offshore Wind-klynge var samlet for å diskuttere en nylig publisert analyse Menon Economics har gjennomført.

Rapportens klare, men ikke uventede budskap, kan sammenfattes med at satsing på havvindkraft har et betydelig verdiskapnings- og sysselsettingspotensial.

I tall ser en for seg mellom 69 og 117 milliarder kroner og 74.000 og 128.000 årsverk over en 30 års periode.

Det Menon Economic snakker om er «flytende» havvind, i motsetning til bunnfast havvind, som en finner i store anlegg f.eks. i Nordsjøen og som er dominert av veletablerte, internasjonale aktører.

Når det gjelder flytende havvind, så er utviklingen nå kommet skikkelig i gang og Equinor er én, hvis ikke den verdensledende aktør, bl.a. pga. sin kompetanse innen deep sea-installasjoner.

Equinor har allerede satt opp én havvindpark med fem 6 MW turbiner.

Dessverre ser det ut som piloten ikke ble betraktet som interessant nok for den norske regjeringen, slik at Equinor i mangel av statsstøtte valgte å gjennomføre prosjektet i Scottland der den siden har vist at teknologien fungerer. Nå investeres det et milliardbeløp i flytende vindturbiner til strømforsyning av oljeinstallasjoner. Men mye mer skal til, hvis vi skal dekke Europas behov for fornybar kraft.

«Det er på høy tid at vi blir klar over at klimautviklingen vil tvinge verden over til bærekraftig energiproduksjonen i løpet av veldig kort tid.»

Fordelene med bevisst plassert havvind framfor landbasert vindkraft er innlysende. Mindre naturinngrep, til mindre sjenanse for dem som synes vindkraftanlegg er forstyrrende, men mest av alt pga. svært gode vindforhold utenfor omtrent hele norgeskysten, bare for å nevne noen.

Grovt sagt vil en turbin på hav produsere strøm i over 90 % av tiden, mens en på land gjerne vil stå stille i 30 % eller mer av tiden.

Selvsagt er havvind krevende også ift. vedlikehold, men alt tyder på at produksjonskostnaden av vindkraft på havs vil bli konkurransedyktig om få år.

Kristiansund – byen ved hav – og nabokommunene har både naturgitte og skapte fordeler i konkurransen om hvor en eventuell storskala flytende havvindpark skal installeres.

Tilgang til havet med store sjønære industriarealer, offshorekompetanse, omstillingsevne, gründertradisjon samt jevne og gode vindforhold er bare noen av disse.

Men foreløpig mangler vi dessverre én avgjørende faktor: Interesse for denne framtidsteknologien hos våre ledende politikere.

Istedenfor å være på møter som nylig i Haugesund og sette Kristiansund på havvindkartet som en høyest aktuell plassering, istedenfor å sende en fast delegasjon til den årlige havvindmessen i Trondheim og istedenfor å jobbe mot sentrale politikere for å presse fram statsstøtte for å etablere flytende havvind som norsk eksportteknologi, skjer det dessverre ingenting.

Høyres Torbjørn Sagen vil heller spise jubileumskake med de andre i olje- og energiutvalget og drømme om 50 nye år med oljeutvinning mens vi må redusere klimagassutslipp med 60 % i løpet av 9 ar og med nærmest 95 % innen 30 år.

Det er på høy tid at vi blir klar over at klimautviklingen vil tvinge verden over til bærekraftig energiproduksjonen i løpet av veldig kort tid.

Ikke fordi «MDG snakker ned olje», men fordi vi rett og slett må. At et totalt uinteressert olje- og energiutvalg ikke evner å se dette og mulighetene som herav åpner seg er uforståelig og direkte farlig.

MDG mener derfor at Kristiansund kommune så snart som overhodet mulig må gå ut med en systematisk og engasjert innsats, støttet av samtlige partier for å hente inn allerede tapt terreng i kampen om denne svært lovende teknologien.

Eller for å bruke Mikhail Gorbatsjovs berømte ord, rettet mot Erich Honecker på 40-årsjubileet av DDR, rett før østblokkens sammenbrudd: Den som kommer for sent, blir straffet av livet!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags