Hva velger vi ved valget?

Av
DEL

LeserbrevTidvis er det harmoni mellom de som styrer og de som blir styrt, tidvis ikke. En global problemstilling med ekstreme sprik. Sett utenfra er utfordringene i vårt land og vår region ganske moderate. Det er likevel grunn til refleksjon over årsakene til de mange og omfattende protestaksjonene.

Størst oppmerksomhet og utslag har bompengene fått. I Bergen har Bompengepartiet vokst fra 0 til 20 prosent oppslutning og kan skape politisk virvar. Et parti med en sak som bærebjelke har vært størst de siste målingene. Lignende har skjedd i andre byer.

Når sykehusstrider flyttes til hovedstaden øker oppmerksomheten. Stridighetene har medført direktørers avgang, og mange er kritisk til helseforetaksmodellen, der styringen baseres på bedriftsøkonomisk tenkning.

Anja Cecilie Solvik fra Kristiansund startet i mai -19 en protestgruppe som kalles Bunadsgeriljaen. Tilslutningen til "geriljaen" har vært ekstrem, og antall medlemmer nærmer seg 100.000. Protest mot nedlegging av fødeavdelingen på sykehuset i Kristiansund var grunnlaget for aksjonen.

NSB er splittet til mange selskap med godt betalte direktører. Vy-sjefen tjener mest med drøye 6 millioner kroner, og har sikret seg avtale om at tapte anbud ikke påvirker lønn og bonuser. Slikt skaper reaksjoner.

Det gigantiske E39 prosjektet har mange utfordringer, der fjordkryssingene er sentrale. I vårt område: Halsafjorden, Romsdalsfjorden, Storfjorden og Nordfjord. Kryssingene for førstnevnte og sistnevnte er omforent. De to andre har alternative løsninger.

I aksekampen mellom Møreaksen (MA) og Romsdalsaksen (RA), kjemper RA for utredning av sin oversjøiske løsning med stor støtte fra folket, Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og andre. Mer enn 7500 personer krever hittil slik utredning.

Gallupen fylkets 3 største aviser nylig presenterte, samt Frank Sve sin påstand om at kun H og Ap sier nei til å utrede RA, er spennende utvikling. Med resultat ved valget som denne målingen får H + AP 19 stemmer i fylkestinget – en kontrast til dagens 30 av 49.

Ungdommen ivrer for miljøet og krever handling. At de unge engasjerer seg for klodens fremtid er ikke unaturlig, men engasjementet har økt merkbart.

Valgdeltakelsen forventes å øke solid fra drøye 80.000 ved forrige kommune- og fylkesvalg. De unges engasjement i klimasaken, helse og samferdsel vil få stor oppmerksomhet, og bli avgjørende til høsten når velgerne velger. Blir det et politisk jordskjelv? Dersom vi vil.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags