Høyre tar studentenes helse på alvor

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet store flertallet av studentene har god helse, trives på studiene og føler seg godt mottatt i følge SHoT2018, undersøkelsen som kartlegger studentenes helse og trivsel. Men nyheten om studentenes helse og trivsel kommer med en bismak. Andelen som har psykiske plager er nesten fordoblet siden sist vi spurte hvordan det stod til.

Disse tallene får frem en virkelighet som jeg som både politiker og mor til to unge jenter i aller høyeste grad må forholde meg til. Ensomhetsfølelsen øker, forekomsten av selvskading og selvmordstanker er høyt og mange har vurdert å ta sitt eget liv. Bak all statistikken finner vi enkeltstudenter.

Jeg er helt enig med studentleder Håkon Randgaard Mikalsen i at vi ikke kan stå rolig og se på den negative utviklingen. Studenter må ses på som en særegen gruppe, fordi de skiller seg fra befolkningen for øvrig når det gjelder psykiske helseplager, og de er i en midlertidig situasjon med særskilte utfordringer.

Det betyr ikke at vi skal slutte å snakke om psykisk helse i bred forstand. Og selvsagt også for unge som ikke er studenter. Forebygging er noe av det viktigste vi gjør. Vi har økt satsingen på skolehelsetjenesten, helsestasjonene og forebyggende tjenester med 1 milliard kroner de siste årene. Det har resultert i flere hundre nye stillinger som skal gi unge råd og hjelp.

Terskelen for å søke hjelp må være lav. Jo flere som får hjelp tidlig, desto flere ruster vi til å takle både små og store påkjenninger senere. Samtidig må vi sørge for at hjelpen finnes der de unge er når de trenger den. Når undersøkelsen viser at mange studenter ikke søker hjelp, må vi gjøre det lettere å søke hjelp.

Høyre vil løfte frem barn og unges psykiske helse som en av våre hovedsatsinger fremover. Vi vil bygge ut lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene, og innføre pakkeforløp som gir kortere ventetider og bedre behandling innen psykisk helse. Vi vil sørge for at det ansettes flere psykologer i kommunene, og øke kompetansen på psykisk helse hos fastleger og øvrige tjenester.

Det er for mange skummelt å flytte hjemmefra for første gang og etablere seg på egenhånd i en ny by hvor man ikke kjenner så mange. Et godt møte med studiet, medstudenter og ansatte vil kunne hjelpe flere til å finne seg til rette. For studenter som gruppe, kan en styrking av helsetilbudet på campus være et tiltak, men det må henge sammen med kommunenes øvrige helsetilbud.

Stortinget har nylig bestemt at alle studenter skal ha tilgang på et studentombud. Jeg håper det vil bidra til at flere av studentens utfordringer fanges opp, slik at de kan få hjelp til å takle det. Samtidig er det viktig at vi som foreldre er vår rolle bevisst. Vi må ruste studentene til å møte en utfordrende hverdag, og vi må være tilgjengelige for dem også etter at de har forlatt hjemmets lune rede.

Jeg ser frem til å jobbe videre sammen med studentene, studentsamskipnadene, kommunene, institusjonene og helsepolitikerne på Stortinget og i regjering, for å finne gode tiltak som kan bedre studentenes psykiske helse.

Marianne Synnes

Stortingsrepresentant (H)

Utdannings- og forskningskomiteen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags