Høyre stiller krav til innvandrerne

Av
DEL

MeningerDet norske velferdssamfunnet er helt avhengig av at flest mulig av oss er i jobb. Arbeid er den enkleste veien ut av fattigdom – og til å bli en del av lokalsamfunnet.

Altfor mange barn i Norge vokser opp i familier med veldig dårlig råd. Sju ganger så mange barn med innvandrerbakgrunn vokser opp i familier med dårlig råd sammenlignet med de uten innvandrerbakgrunn. Hovedgrunnen er at for få innvandrere er i lønnet jobb, særlig innvandrerkvinnene.

Heldigvis er sysselsettingsandelen blant innvandrere på vei opp. Men det er likevel langt igjen.

Utdanning og norskkunnskaper er det aller viktigste for å få fart på integreringen. Ikke bare fordi utdanning er nøkkelen til å få jobb – det norske språket er også viktig for å knekke koden til hvordan bli kjent med andre i lokalsamfunnet. Språk trengs på jobb, men også for å forstå hva som skjer på foreldremøtet.

Flere må ut i arbeid

Å stille krav er å bry seg. Det gjelder også for innvandrerne som kommer til landet. Derfor har regjeringen lansert en integreringsstrategi med mål om at flere skal klare seg selv. Neste år setter vi av 320 millioner kroner for å bedre integreringen slik at flere kommer seg ut i lønnet arbeid.

Vi endrer nå hele introduksjonsprogrammet for å tilpasse opplæringen bedre til hver enkelt innvandrer. Det vil på sikt også sørge for at alle får leve frie og selvstendige liv.

Vi fortsetter også kampen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Det gjør vi blant annet ved å styrke ordningen med minoritetsrådgivere som jobber tett på ungdommene i skolene.

Høyres integreringspolitikk går ut på å folk i utdanning og i jobb og med det større livskvalitet. Vi stiller høye krav, men kravene er med på å gi alle muligheter til leve gode liv som gode lønnsmottakere og skattebetalere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags