Fakkeltog for regionale utviklingsmidler?

Reagerer på kutt: – Det er mange gode eksempler på hva regionale utviklingsmidler er brukt til i Møre og Romsdal, skriver Tove-Lise Torve.

Reagerer på kutt: – Det er mange gode eksempler på hva regionale utviklingsmidler er brukt til i Møre og Romsdal, skriver Tove-Lise Torve.

Av
DEL

LeserbrevHva er regionale utviklingsmidler, tenker kanskje du. Regionale utviklingsmidler er årlige bevilgninger over statsbudsjettet til fylkeskommunene, og brukes til utvikling gjennom samarbeidsprosjekt mellom kommuner, næringsliv, organisasjoner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Målet med midlene er å bidra til vekst og utvikling i hele landet, ikke minst i distriktene. På statsbudsjettet for 2018 kuttet regjeringen, med velsignelse fra Krf og V, hele 17 millioner i de regionale utviklingsmidlene til Møre og Romsdal. Bortfallet av 17 millioner kroner vil ramme distriktskommunene og kommuner med omstillingsbehov.

Erfaringen med regionale utviklingsmidler som stimulans i utviklingsprosjekt er gode. Hvert år utløser midlene aktivitet med verdier flere ganger større enn beløpene som bevilges. Noen av de viktigste tiltakene er de kommunale næringsfondene. I 2017 overførte Møre og Romsdal fylkeskommune 15 millioner av de regionale utviklingsmidlene til kommunale næringsfond. For mange kommuner er dette eneste verktøy til utvikling av lokale arbeidsplasser. I 2016 var det rundt 300 små og store bedrifter som til sammen fikk 17,6 millioner i tilskudd fra kommunale næringsfond. Grunnet kuttene fra regjeringen blir det krevende å finne penger til påfyll av de kommunale næringsfondene i 2018. I verste fall blir fondene lagt ned.

Arbeiderpartiet er sterk tilhenger av de regionale utviklingsmidlene, og stemte selvsagt mot kuttene i statsbudsjettet. Vi la inn 250 millioner kroner til formålet i vårt alternative statsbudsjett. De regionale utviklingsmidlene skal stimulere til økt konkurransedyktighet, sysselsetting og forbedrede rammebetingelser for næringslivet. Fordi midlene fordeles til fylkene, som har god kjennskap til utfordringene i nettopp sin region, kan midlene tilpasses områdenes særskilte utfordringer. Regjeringens kutt i disse midlene svekker fylkenes mulighet til å drive næringsutvikling, skape arbeidsplasser og skape ny vekst i sin region.

Det er mange gode eksempel på hva regionale utviklingsmidler er brukt til i Møre og Romsdal. Her kan nevnes Vekst i Stordal som driver et interessant utviklingsarbeid for å skape nye arbeidsplasser til erstatning for de som forsvant i møbelnæringa. Vekst i Stordal mener det vil komme mer enn 75 nye arbeidsplasser i tilknytning til prosjektet. SuSu-programmet med bedriftsrettede tiltak i Surnadal og Sunndal, er et annet eksempel. Prosjektlederne i SuSu-programmet sier det er skapt rundt 150 nye arbeidsplasser gjennom utviklingsarbeidet så langt.

Arbeiderpartiet mener kuttet i de regionale utviklingsmidlene svekker viktige distriktspolitiske virkemiddel, og er en nedprioritering av distriktene. Kuttet svekker også fylkeskommunene som regional utviklingsaktør – stikk i strid med regjeringas mål med regionreformen hvor fylkeskommunene skal få en sterkere rolle som samfunnsutvikler.

Så tilbake til spørsmålet mitt. Skal man gå i fakkeltog for de regionale utviklingsmidlene? Ja, hvorfor ikke? Mange går i fakkeltog for noe man er redd for å miste, f.eks. arbeidsplasser knyttet til en virksomhet. Men burde vi ikke også engasjere oss for arbeidsplasser som kan komme? Jeg mener det. De regionale utviklingsmidlene er svært viktige for utvikling av nye arbeidsplasser rundt om i landet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags