Bred enighet om reform

- Krav til responstid gjør at politimesterne må kanalisere ressurser slik at de når ut til publikum, også i distriktene, skriver justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

- Krav til responstid gjør at politimesterne må kanalisere ressurser slik at de når ut til publikum, også i distriktene, skriver justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevJenny Klinge fra Senterpartiet skriver i et innlegg i Tidens Krav om nærpolitireformen at «Stortinget skulle aldri stemt for denne sentraliseringsreformen.»

Nærpolitireformen er en kvalitetsreform, der det overordnede målet er å gi politiet vårt den strukturen og det innholdet det trenger for å bli bedre. Det er ikke en spare- eller sentraliseringsreform. Jeg synes det er underlig av en stortingsrepresentant å omtale en avgjørelse med et stort flertall på Stortinget bak seg for en «ansvarsfraskrivelse».

Klinge skriver videre at «Lokaldemokratiet har blitt fullstendig overkjørt. Deltakelse har blitt byttet ut med splitt og hersk-taktikker. Konklusjonen var gitt i forkant, og kommunene har blitt satt opp mot hverandre.» Dette låter nesten konspiratorisk og er selvfølgelig feil.

Tjenestemannsorganisasjoner og kommuner har fått mulighet til å påvirke gjennom hele prosessen, kommunene har blitt invitert til å sitte i styringsgrupper, de har fått tilbud om å få politiet på besøk i kommunestyret, de har kunnet avgi høringsuttalelser, og endringer i tjenestestedstrukturen kan klages til Justis- og beredskapsdepartementet i siste instans.

Nærpolitireformen er et resultat av en bred, grundig og demokratisk prosess, både sentralt og lokalt.

Det er satt i gang en rekke tiltak for å unngå en for sterk sentralisering. Krav til responstid gjør at politimesterne må kanalisere ressurser slik at de når ut til publikum, også i distriktene.

Vi innfører en egen ordning med politikontakt for kommunene, som sikrer en aktiv deltakelse fra politiet i lokalsamfunnene. Det skal videre utformes ordninger for å stimulere til at polititjenestemenn bosetter seg spredt. Vi får solide fagmiljøer flere steder i landet.

I tillegg vil oppbemanningen vi legger opp til sørge for at det vil bli bedre politidekning. Parallelt med strukturendringene skal politiet få metoder og verktøy som gjør at de kan løse flere saker på stedet, og kvaliteten på politiets forebygging og etterforskning skal heves. Endringene skal bidra til bedre polititjenester, og er nødvendige for at politiet skal være relevant i et samfunn som forandrer seg.

Det er med god grunn at et stort flertall på Stortinget har stilt seg bak reformen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags