Bedre skole, flere arbeidsplasser og mer miljøvennlig transport

Av
DEL

LeserbrevVenstre er svært fornøyd med budsjettavtalen vi har inngått med regjeringspartiene og KrF. Skole, miljø og nye arbeidsplasser, i tillegg til sterkere satsing mot barnefattigdom, har vært Venstres viktigste saker i årets budsjettforhandlinger. Der har vi klart å levere. I tillegg redder budsjettavtalen en rekke frivillige organisasjoner som gjør en viktig jobb i samfunnet.

Skolen er den viktigste arenaen for å utjevne forskjeller og skape like muligheter for alle barn. Venstre har derfor prioritert et kompetanseløft for de lærerne som ikke har den nødvendige kompetansen i de fagene de underviser i. Vi styrker dessuten satsningen videreutdanning av lærere og bidrar til å modernisere skolen gjennom digitalisering og IKT. Budsjettavtalen innebærer også en styrking av lærertetthet i grunnskolen. 

Kampen mot fattigdom er en av de viktigste frihetskampene vi tar. I budsjettforhandlingene har Venstre arbeidet for målrettede tiltak mot barnefattigdom. Vi har fått gjennomslag for å heve inntektsgrensen for å få gratis kjernetid i barnehagen slik at omtrent 6 600 flere barn får billigere eller gratis barnehage, og får blant annet på plass flere helsesøstre og mulighet for svømmeopplæring for flere barnehagebarn.

Å ta vare på klimaet er den viktigste kampen for å gi like muligheter til kommende generasjoner. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å få ned Norges klimagassutslipp er å gjøre det enklere å velge miljøvennlig transport i hverdagen.

Derfor er vi glade for at vi har fått gjennomslag for å bygge ut infrastrukturen for miljøvennlige biler med flere ladestasjoner over hele landet, og forsterke satsningen på både jernbanen og på kollektiv i og rundt de store byene.

Venstre har i tillegg arbeidet for å styrke det klassiske naturvernet i budsjettet for neste år. Våre gjennomslag vil bidra til å nå Norges forpliktelser etter Parisavtalen, og gi bedre luft, renere hav og strender og en enklere reisehverdag for folk flest.

Det er økende optimisme i næringslivet i store deler av landet, men fremdeles er det mange som står uten fast jobb. For å skape arbeidsplassene vi skal leve av i framtiden, mener Venstre det trengs en sterk satsning på innovasjon, kreativitet og kunnskap.

Derfor har vi prioritert målrettede tiltak som bidrar til flere nye arbeidsplasser og en nødvendig omstilling av norsk næringsliv. Vi vil satse på ordninger som gir resultater, bl.a. SIVA og Innovasjon Norges programmer, og forsterker særlig de ordningene som bidrar til å skape nye, varige arbeidsplasser i distriktene.

Med avtalen vi har inngått vil et litt grått budsjett bli både grønnere, rausere og mer framtidsrettet. Det blir et budsjett som er godt tilpasset den økonomiske situasjonen Norge er i, og som er på lag med framtida gjennom en tydelig prioritering av barn og unge, miljø og en nødvendig omstilling av næringslivet som vil skape nye arbeidsplasser over hele landet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags