Stig Anders Ohrvik, Nordmørslista, skriver i et innlegg at jeg ikke er hans ordfører, når jeg ønsker et sterkt Nordmøre i eksisterende Møre og Romsdal.

Og det er selvfølgelig helt greit. Jeg har argumentert for mitt syn. Og nå vil jeg stille Nordmørslista et konkret spørsmål på vegne av Averøy.

Jeg vet at Ohrvik er opptatt av trafikksikkerhet. Averøy har jobbet intensivt inn mot fylkeskommunen i forhold til tre viktige veiprosjekter her på øya. Fylkesveien på innersia av Averøy (svært trafikkfarlig, spesielt i Engviksvingene), gangvei i Bådalen og gangvei på Atlanterhavsveien. Gangveien i Bådalen er nå snart ferdig regulert, og står på prioriteringslista til fylket. De to andre prosjektene jobbes det kontinuerlig med, i forhold til samferdselsavdeling og samferdselsutvalg.

Kan Ohrvik og Nordmørslista si noe om hvordan denne typen lokale prosjekter vil  bli prioritert i en ny trønderregion?

Jeg regner med at Nordmørslista, som så klart anbefaler oss å tilhøre Trøndelag, har klare svar på slike viktige spørsmål for innbyggerne. For dere anbefaler vel ikke averøyingene å gå nordover, uten å ha forhandlet med trønderne om disse viktige temaene?

Jeg har flere spørsmål også, knyttet opp mot helse, omsorg, utdanning, kultur osv. Men dem kan jeg ta senere.