Arbeidslivspolitikk påvirker hverdagen til folk

Av
DEL

LeserbrevJeg har vært hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Hemne siden januar 2015. Gjennom mitt arbeid i Fagforbundet, har jeg fått god innsikt i utfordringer knyttet opp mot små stillinger og vikariater. Dette gjelder stort sett omsorgsyrkene, der vi har flest kvinner ansatt, så det blir også et spørsmål om likestilling. F

okuset i Heim Arbeiderparti på rett til hele, faste stillinger var en av årsakene til at jeg etter noen års pause, igjen satte meg på liste foran høstens valg. Hvis jeg får tillit ved høstens valg, ønsker jeg å jobbe aktivt for at Fagforbundets verdier også skal bli synlig i kommunens politikk. Politikerne i en kommune er arbeidsgiver for kommunalt ansatte, og jeg vet det har betydning hvem som sitter med ansvaret.

Retten til hele og faste stillinger er Fagforbundets viktigste sak i årets valgkamp. Det er et samfunnsproblem at 70 til 80 prosent av de ansatte i helse- og omsorgstjenester jobber deltid. Dagens ordning er uforutsigbar for voksne mennesker med økonomiske forpliktelser, familie eller ønske om å stifte familie og behov for å komme seg inn på arbeidsmarkedet og rett og slett forsørge seg selv. Det er viktig å sette fokus på kommunale lærlingestillinger.

Heim Arbeiderparti har nå programfestet at vi vil garantere for at Heim kommune skal ha minst 15 lærlingplasser innenfor kommunens driftsområde. Vi ønsker at ungdommene våre får ferdigstilt sine fagbrev etter videregående skole. Slik det er nå blir flere kvalifiserte søkere avvist, fordi vi har for få plasser å tilby. Det hoper seg opp med ungdom og unge voksne som venter på å fullføre sin utdanning. Vi bør selv sørge for at våre ungdommer får tilbud i sin egen hjemkommune og på den måten sikrer kommunen seg større tilgang på kvalifisert fagfolk for framtida.

Vi vil at fellesskapets penger skal gi gode velferdstjenester for innbyggerne, og ønsker å jobbe for kommunal drift. Vi har ei regjering som stadig ønsker å privatisere og sette drift ut på anbud. Denne utviklinga ønsker vi å demme opp for lokalt. Vi ønsker ikke å eksperimentere med privatisering av dagens kommunale tjenester. Det bidrar til mer usikre arbeidsplasser hvis kommersielle krefter får regien. Vår definisjon på å drive kommunen smart er økonomisk veldrevne tjenester som igjen skal komme arbeiderne og brukerne av tjenestene til gode, framfor eksterne eiere.

Ved å velge politikere som vil skape heltidskultur og forplikte seg til å prioritere større og stabile stillinger samt styrke kompetanse, gis arbeidere i kommunen en større forutsigbarhet og trygghet i sitt arbeidsliv.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags