Pensjonistenes økonomi

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerLitt supplement til Oddfinn Thue sitt knallgode innlegg i Tidens Krav torsdag 15. juni 2017.

Det norske folk fikk aldri de pensjoner de ble lovet av Stortinget med Folketrygden i 1967. Einar Strand, pensjonistenes hærfører på den tiden, kaller det for «Det store folkeranet», i Aftenposten av 9. mars 2002.

Folketrygden gir pensjon og trygd ved alderdom, sykdom, funksjonshemming, svangerskap, fødsel, arbeidsløshet, uførhet, dødsfall og tap av forsørger.

Alderspensjon i Folketrygden utbetales fra fylte 67 år. Full ytelse krever 40 års opptjening og baseres på gjennomsnittet av de 20 inntektsmessig beste arbeidsårene. Inntekt over et visst nivå er ikke pensjonsgivende. Maks uttelling gir en folketrygdpensjon på 200.000 kroner. Minimum er 90,744 kroner.

I 1992 vedtok Stortinget en rekke innstramninger i Folketrygden. Tilleggspensjonene i Folketrygden, som er avhengig av opptjente rettigheter gjennom arbeid ble redusert. Dessuten ble adgangen til opptjening redusert. De høyeste inntektene tapte 30. 000 kroner i årlig pensjon over natten.

Endringene i 1992 reduserte Folketrygden kraftig. Uten disse vedtakene og underreguleringene av grunnbeløpet, hadde vi hatt en bra Folketrygd i dag, sier sjeføkonom Bjørn Tore Stølen i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) I Aftenpostens artikkel 9. mars 2002 om Folketrygden.

Det var vi, etnisk norske pensjonister, som fikk mindre og mindre kjøpekraft ved hvert lønnsoppgjør. Vi hadde betalt etter evne og skulle få etter behov. Med de årstall og datoer som er medtatt her så skal hvem som helst kunne finne ut hvem som var regjering. Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet var det så visst ikke. Derfor måtte en annen syndebukk få den skylden. Og der sto pensjonistene lagelig til for hugg.

SSB. hadde ikke fått med seg at pensjonistene levde lengre og blir eldre og eldre. Derfor kom innstramningen i etterkant, var den politiske løgn vi ble servert da.

Folketrygden skulle gi gode og obligatoriske ytelser til absolutt alle. Dette er kanskje den alvorligste pensjonspolitiske feilvurdering LO noen gang har gjort, fastslo LO- sekretær Per Gunnar Olsen på L.O-kongressen, ifølge artikkelen i Aftenposten 9. mars 2002. Erkjennelsen har nådd fagbevegelsen: Folketrygden holdt ikke hva den lovet. Einar Strand er glad for LO sin erkjennelse av at Folketrygden ikke holder mål, men redd for at arbeidsgivere og arbeidstakere skal frita Stortinget for ansvar, framgår det av artikkelen i Aftenposten av 2002.

Den store folkevandringen fra utlandet til den norske Folketrygden var verken varslet eller forutsett av norske politikere, og den har økt for hvert år. De fikk sin levestandard endret fra ingenting i sitt fedreland, til store utbetalinger, uten først å ha betalt innskuddene. Og den økningen i den norske befolkningen var ikke med i regnestykket for hvor mange som var medregnet i grunnbeløpets størrelse. Men vi pensjonister fikk betale «gildet» ved at grunnbeløpet i Folketrygden blir underregulert ved hver eneste lønnsøkning ved tariffoppgjørene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags