LOP på barrikadene for pensjonene

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevLOP (Landsforbundet for off. pensjonister), ber om at Stortinget legger om hvordan reguleringen av alderspensjonene skjer.

Det primære krav til reguleringen av alderspensjonen er at den følger lønnsutviklingen til de yrkesaktive på godt og ondt. LOP minner om at alderspensjonistene får redusert sin inntekt ved overgang til alderspensjon og at alderspensjonistene har bidratt til at etterfølgende generasjoner har fått velferdsgoder som de sjøl ikke hadde.

LOPs subsidiære krav er omlegging av reguleringen i tråd med pensjonsreformen, dvs. som gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst korrigert for faktisk utvikling de to siste år.

Forutsetningen for en fradragsfaktor på 0,75 prosent var en reallønnsutvikling på 1,5 prosent for de yrkesaktive.

LOP viser til en utvikling i den perioden pensjonsreformen har virket, inkludert anslag for 2019, en utvikling på 1,2 prosent, altså brudd på forutsetningen. Regjeringen anslår riktignok en prisvekst på 1,5 prosent og en lønnsvekst for de yrkesaktive på 3,25 prosent i 2019 slik at dersom dette slår til, vil fradragsfaktoren gi en marginal bedre utvikling enn gjennomsnittet. Vi står allikevel fast på vårt subsidiære standpunkt ut fra at dette sikrer mot negativ realvekst i de årene yrkesaktive får en positiv og at utviklingen så langt har vist at forutsetningen på 1,5 prosent realvekst ikke holder. Vi minner om at pensjonister ikke har et evighetsperspektiv og at det er mange som er falt fra uten å ha fått regulert sin alderspensjon i henhold til pensjonsreformens utgangspunkt.

LOP er glad for at politiske partier nå vil sette søkelys på omleggingen av Stortingets behandling av trygdeoppgjøret.

Erfaringene fra omleggingen av budsjettpraksis og stortingsbehandling etter omleggingen i 2016 er for pensjonistene dårlige. Et oppgjør som omhandler ca. 1,2 millioner pensjonister blir først lagt fram for Stortinget i form av stortingsmelding ett halvt år etter at oppgjøret er ferdig. Stortinget har derved ingen reell mulighet til eventuelt å korrigere Regjeringens beslutning, jf. blant annet at fradragsfaktoren på 0,75 prosent er brudd på Stortingets egne forutsetninger.

Dersom poenget med omleggingen av stortingsbehandlingen i etterkant av trygdeoppgjøret til ett halvt år etter med en stortingsmelding, var å svekke pensjonistorganisasjonenes påvirkningsmuligheter og minske fokus på reguleringen, har regjeringen og regjeringspartiene lykkes. LOP tror imidlertid at dette over tid vil slå tilbake politisk på de partier som opprettholder denne prosedyren

LOP vil tilbake til ordningen slik den var før 2016 der stortingsbehandlingen kom i etterkant av trygdeoppgjøret ut fra Ymseposten på statsbudsjettet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags